fishing nghĩa là gì

Công cụ cá nhân
 • /´fiʃiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tiến công cá, sự câu cá
  Nghề cá
  deep-sea fishing
  nghề khơi

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự tiến công cá

  Kỹ thuật cộng đồng

  nghề cá
  deep-sea fishing
  nghề cá biển lớn sâu
  fishing smack
  tàu tiến công cá (nghề cá)
  mối nối ray
  mối ốp ray

  Kinh tế

  nghề cá
  drift fishing
  nghề cá nổi
  sự cân nặng cá
  sự tiến công cá
  drag-net fishing
  sự tiến công cá tự lưới kéo
  drift fishing
  sự tiến công cá nổi
  light fishing
  sự tiến công cá tự ánh sáng
  net fishing
  sự tiến công cá tự lưới
  pelagic fishing
  sự tiến công cá chìm
  shore- based fishing
  sự tiến công cá ven bờ

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Bạn đang xem: fishing nghĩa là gì

  Xem thêm: quá khứ của stay là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ