five là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/faiv/

Bạn đang xem: five là gì

Thêm vô tự vị của tôi

chưa với mái ấm đề
 • tính từ

  năm

  to be five

  lên năm (tuổi)

 • danh từ

  số năm

  Xem thêm: value nghĩa là gì

 • bộ năm

 • con năm (quân bài xích, con cái súc sắc)

 • đồng năm bảng Anh

 • (số nhiều) giầy số 5; căng tay số 5

 • đội bóng rổ (5 người)

 • (số nhiều) CP lãi năm phần trăm

  Xem thêm: nasa nghĩa là gì

  Từ sát giống

  fivefold fives seventy-five five-year five-day-week


Từ vựng giờ Anh theo đuổi mái ấm đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản