flammable là gì

Công cụ cá nhân
 • /´flæməbl/

  Chuyên ngành

  Hóa học tập & vật liệu

  cháy được
  flammable liquid
  chất lỏng cháy được

  Kỹ thuật công cộng

  dễ bắt cháy
  dễ bắt lửa
  dễ bốc cháy
  flammable material
  vật liệu dễ dàng bốc cháy
  flammable vapor
  hơi dễ dàng bốc cháy
  flammable vapour
  hơi dễ dàng bốc cháy
  dễ cháy
  flammable gas or vapour
  khí hoặc tương đối dễ dàng cháy
  flammable goods store
  kho mặt hàng dễ dàng cháy
  flammable liquid
  chất lỏng dễ dàng cháy
  flammable material
  vật liệu dễ dàng cháy
  flammable refrigerant
  môi hóa học giá thành dễ dàng cháy

  Bạn đang xem: flammable là gì

  dễ cháy (tt)

  Xem thêm: petroleum là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ