fleet là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈflit/
Hoa Kỳ[ˈflit]

Danh từ[sửa]

fleet /ˈflit/

 1. Đội tàu, hạm team.
 2. Đội máy cất cánh, phi team.
 3. Đoàn tàu, đoàn xe cộ (của ai).

Thành ngữ[sửa]

 • the fleet: Hải quân.
 • Fleet Air Arm: Binh chủng ko quân (của thủy quân Anh).
 • fleet of the desert: Đoàn lạc đà bên trên rơi mạc.

Danh từ[sửa]

fleet /ˈflit/

Bạn đang xem: fleet là gì

 1. Vịnh nhỏ.

Tính từ[sửa]

fleet /ˈflit/

Xem thêm: plan nghĩa là gì

 1. (Thơ ca) (văn học) thời gian nhanh, mau, nhanh chóng, nhanh gọn.
  a fleet horse — ngựa phi nhanh
  to be fleet of foot — thời gian nhanh chân
 2. Nông cạn.

Phó từ[sửa]

fleet /ˈflit/

 1. Nông.
  to plough fleet — cày nông

Nội động từ[sửa]

fleet nội động từ /ˈflit/

 1. Biến, lướt qua chuyện, lướt thời gian nhanh.
 2. Bay thời gian nhanh.

Tham khảo[sửa]

 • "fleet", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)