floor là gì

/flɔ:/

Thông dụng

Danh từ

Sàn (nhà, cầu...)
Tầng (nhà)
Đáy
the ocean floor
đáy đại dương
Phòng họp (quốc hội)
Quyền tuyên bố chủ ý (ở hội nghị))
to give somebody the floor
để mang đến ai tuyên bố ý kiến
to take the floor
phát biểu ý kiến
to hold the floor
giành quyền tuyên bố, lắc trình diễn đàn
Giá thấp nhất

Ngoại động từ

Làm sàn, lát sàn
to floor a room with pine boards
lát sàn bởi vì ván mộc thông
Đánh (ai) trượt, mang đến (ai) đo ván
Làm rối trí, thực hiện bối rối
the question floored him
câu chất vấn thực hiện anh tớ rối trí ko vấn đáp được
Bảo (học sinh ko nằm trong bài) ngồi xuống
Vượt qua loa một cơ hội thắng lợi
to floor the paper
làm được bài xích thi

Cấu trúc kể từ

to tướng cross the floor of the House
vào đảng phái khác
to tướng get in on the ground floor
tham gia đảng phái từ thời điểm ngày đầu trở thành lập
to tướng wipe the floor with someone
hạ ai đo ván

Hình thái từ

Chuyên ngành

Toán & tin

sàn, đáy

Cơ khí & công trình

đáy (biển sông)
mặt bởi vì đáy

Xây dựng

lát nền
sàn

Giải mến EN: A level, supporting surface in any structure or feature; specific uses include: the bottom flat surface of a room.the bottom flat surface of a room.

Giải mến VN: Chỉ một mặt phẳng với level ứng vô ngẫu nhiên một cấu tạo nào là, thông thường nhằm chỉ: Mặt phẳng phiu lòng của 1 căn chống.

Bạn đang xem: floor là gì

Xem thêm: lemon nghĩa là gì

sàn tầng bậc
tầng (nhà)
floor height
chiều cao tầng liền kề nhà
modular coordinating height of floor
chiều cao kết hợp môđun của tầng nhà

Kỹ thuật cộng đồng

bề mặt
công trình
nền
nền nhà
đáy
đáy chống âu
lát đường
lát sàn
bậc (địa tầng)
mặt phẳng
sàn (đóng tàu)
sân chống âu
sàn gác
sàn xe
tấm sàn
tầng

Giải mến EN: A level, supporting surface in any structure or feature; specific uses include: the horizontal structure that divides two stories of a building.

Giải mến VN: Chỉ một mặt phẳng với level ứng vô ngẫu nhiên một cấu tạo nào là, thông thường nhằm chỉ: Cấu trúc sàn ở ngang phân tách nhị tầng của một tòa ngôi nhà.

attic floor
sàn tầng áp mái
attic floor
sàn tầng attic
attic floor
tầng áp cái nhằm ở
attic floor
tầng bên dưới mái
basement floor
nền tầng hầm
basement floor of silo
tầng bên dưới xilô
control room floor
tầng bịa đặt chống điều khiển
first floor
tầng gác
floor height
chiều cao tầng
floor height
chiều cao tầng liền kề nhà
floor of seam
vách tầng khai thác
floor slab
bản sàn tầng hầm
floor switch
công tắc tầng
floor to tướng floor
giữa những tầng
ground floor
sàn tầng một
ground floor
tầng một
ground floor
tầng trệt
ground floor area
diện tích tầng một
ground floor box
lô tầng trệt
ground floor flight of stairs
nhịp bậc thang tầng trệt
ground floor flight of stairs
thân bậc thang tầng trệt
ground floor plan
mặt bởi vì tầng một
intermediate floor
sàn trong số những tầng
lower floor
tầng dưới
lower floor construction
kết cấu sàn tầng dưới
mezzanine floor
tầng sát mái
mining floor
tầng khai quật mỏ
modular coordinating height of floor
chiều cao kết hợp môđun của tầng nhà
pressurized floor
sàn được tăng áp
public floor
tầng chung
reserved floor area
tầng ở dự trữ
residential floor
tầng ở
scaffold floor
tầng giàn giáo
second floor
tầng loại hai
sill floor timbering
sự chống mộc trên tầng đáy
standard floor
tầng điển hình
water floor offtake
tháp lấy nước cao tầng

Kinh tế

bướm bột
giá sàn
giá tháp nhất
floor price
giá thấp nhất
nền giá
phòng phó dịch
sàn
sàn lòng (công-ten-nơ)
tầng
club floor
tầng giành cho hội viên
roller-mill floor
tầng bịa đặt máy nghiền trục

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
basement , boards , canvas , carpet , cellar , deck , downstairs , flat , flooring , ground , landing , lowest point , mat , mezzanine , nadir , rug , stage , story , tier , upstairs
verb
baffle , beat , bewilder , bowl over * , bring down * , bring up short , conquer , defeat , discomfit , disconcert , down , drop , dumbfound , fell , flatten , ground , knock down , lắc low * , level , nonplus , overthrow , prostrate , puzzle , stump , throw , bring down , cut down , strike down , boggle , bowl over , flabbergast , deck , embarrass , ground floor , linoleum , parquet , story , tiles

Từ trái khoáy nghĩa