flux là gì

/flʌks/

Thông dụng

Danh từ

Sự chảy mạnh, sự tuôn ra
a flux of talk
chuyện thao thao bất tuyệt, chuyện nổ như ngô rang
Sự thay cho thay đổi liên tục
in a state of flux
ở hiện tượng thay cho thay đổi liên tiếp (không ổn định định)
(kỹ thuật) loại, luồng
axial flux
dòng phía trục
neutron flux
luồng nơtron
(toán học), (vật lý) thông lượng
vector flux
thông lượng vectơ
radiation flux
thông lượng bức xạ
(kỹ thuật) hóa học tạo nên cháy (luyện kim)
(y học) sự băng huyết
(từ cổ,nghĩa cổ) căn bệnh kiết lỵ

Nội động từ

Chảy rời khỏi, sập rời khỏi, tuôn ra

Ngoại động từ

Làm chảy (kim loại) bởi vì hóa học tạo nên chảy
(y học) tấy

hình thái từ

  • V-ing: Fluxing

Chuyên ngành

Toán & tin

thông lượng, dòng
enegy flux
năng thông, loại năng lượng
luminous flux
quang thông, loại ánh sáng
magnetic flux
thông lượng từ
vanishing flux
thông lượng triệt tiêu

Môi trường

Thông lượng
1. Sự chảy hoặc loại chảy.
2. Chất gom những sắt kẽm kim loại chảy cùng với nhau.

Cơ - Điện tử

Chất trợ dung, loại chảy, luồng, thông lượng

Cơ khí & công trình

dòng luồng

Hóa học tập & vật liệu

chất tạo nên cháy

Giải mến EN: A resin or similar substance that is used in soldering, welding, or brazing in order đồ sộ remove oxides from the surfaces đồ sộ be joined and thus promote their bonding.

Xem thêm: inferno là gì

Bạn đang xem: flux là gì

Giải mến VN: Một hóa học bởi vì vật liệu nhựa thông hoặc tương tự động được sử dụng trong các việc hàn nhằm vô hiệu ôxit ngoài mặt phẳng được nối và vì thế tăng tính link.

chất rét mướt chảy

Xây dựng

bãi cát bồi
sự dung

Y học

sự chảy mạnh

Kỹ thuật công cộng

chất trộn loãng
nấu chảy
đổ ra
dòng
amplitude of heat flux oscillation
biên chừng giao động của loại nhiệt
asymtonic flux
dòng tiệm cận
axial flux
dòng chảy phía trục
axial flux
dòng phía tâm
corpuscular flux
dòng hạt
diffusion flux
dòng khuếch tán
eddy heat flux
dẫn loại xoáy
eddy heat flux
dẫn nhiệt độ loại xoáy
eddy heat flux
thông lượng nhiệt độ loại xoáy
energy flux
dòng năng lượng
energy flux density
mật chừng loại năng lượng
fluid flux
dòng hóa học lưu
flux mật độ trùng lặp từ khóa vector
vectơ tỷ lệ dòng
flux line
dòng thông lượng
flux of energy
dòng năng lượng
heat flux
dòng nhiệt
heat flux density
mật chừng loại nhiệt
incoming flux
dòng tới
isotopic flux
dòng đồng vị
isotropic flux
dòng đồng hướng
leakage flux
dòng rò
line of flux
dòng thông lượng
luminous flux
dòng ánh sáng
mass flux
dòng chất
mass flux density
mật chừng loại chất
neutron flux
dòng notron
optical flux
dòng ánh sáng
outward flux
dòng ra
power flux density
mật chừng loại điện
power flux density
mật chừng loại năng lượng
radiant flux
dòng bức xạ
radiant flux volume density
mật chừng loại bức xạ
sound energy flux
dòng tích điện âm thanh
thermal flux
dòng nhiệt
thermal flux (flow
dòng nhiệt
transverse flux machine
máy loại ngang
dòng chảy mạnh
dòng chảy
axial flux
dòng chảy phía trục
luồng
bactericidal flux
luồng (thuốc) sát trùng
colorless flux
luồng ko màu
colourless flux
luồng ko màu
communicating flux
thông lượng hòn đảo lưu
corpuscular flux
luồng hạt
corpuscular flux
thông lượng hạt
critical cucleate boiling heat flux
thông lượng nhiệt độ cho tới hạn Khi sủi bọt
delayed flux
luồng trễ
disc flux meter
thông lượng kế tiếp đĩa
displacement flux
thông lượng dịch chuyển
displacement flux
thông lượng năng lượng điện dịch
eddy heat flux
thông lượng nhiệt độ loại xoáy
electric flux density
mật chừng thông lượng điện
electric flux line
đường thông lượng điện
electrostatic flux
thông lượng chạm màn hình điện
electrostatic flux
thông lượng tĩnh điện
energy flux
dòng năng lượng
energy flux
thông lượng năng lượng
energy flux density
mật chừng loại năng lượng
entering flux
thông lượng vào
entropic flux
thông lượng entropy
equilibrium flux
thông lượng cân nặng bằng
flux cut by a circuit element
thông lượng qua chuyện một thành phần mạch
flux cut by a conductor
thông lượng qua chuyện một thừng dẫn
flux density
mật chừng thông lượng
flux illuminating the satellite
luồng phát sáng vệ tinh
flux leakage
thông lượng rò
flux line
dòng thông lượng
flux line
đường thông lượng
flux of energy
dòng năng lượng
flux of radiation
thông lượng bức xạ
flux of vector
thông lượng vector
flux quantum
lượng tử thông lượng
flux reversal
sự hòn đảo thông lượng
flux through a circuit
thông lượng năng lượng điện qua chuyện mạch
flux transition
sự đem tiếp thông lượng
flux unit
đơn vị thông lượng
flux-diversion relay
làm chệch phía thông lượng
flux-gate magnetometer
từ kế tiếp cửa ngõ thông lượng
frozen flux
thông lượng nhộn nhịp cứng
gamma-flux
thông lượng gama
gaussmeter Gauss's law of flux
định luật Gauss về thông lượng
heat flux
luồng nhiệt
heat flux
thông lượng nhiệt
incoming flux
luồng tới
incoming flux
thông lượng tới
induction flux
thông lượng cảm ứng
interference flux
thông lượng luồng gửi gắm thoa
interfering power flux
luồng hiệu suất gửi gắm thoa
inward flux
luồng chảy vào
inward flux
thông lượng vào
leakage flux
luồng rò
leakage flux
thông lượng nơtron rò
leakage flux
thông lượng rò
light flux
thông lượng ánh sáng
line of flux
dòng thông lượng
line of flux
đường thông lượng
luminous flux
luồng ánh sáng
luminous flux
thông lượng ánh sáng
luminous flux
thông lượng sáng
magnetic flux
lượng kể từ thông
magnetic lines of flux
thông lượng từ
mass flux
thông lượng chất
maximum flux heat
thông lượng nhiệt độ đỉnh
neutron flux
luồng nơtron
neutron flux
thông luợng notron
outward flux
luồng ra
outward flux
thông lượng ra
over-flux
sự vượt lên trên thông lượng
particle flux
thông lượng hạt
peak heat flux
thông lượng nhiệt độ đỉnh
power flux density
mật chừng loại năng lượng
radial neutron flux
thông lượng nơtron phía tâm
radiant flux
lượng bức xạ
radiant flux density
độ rọi năng lượng
radiant flux density
lượng bức xạ
radiant flux density
mật chừng tích điện bức xạ
radiant flux density
mật chừng thông lượng bức xạ
radiation flux
thông lượng bức xạ
radiation flux density
mật chừng thông lượng bức xạ
Received Power Flux Density (RPFD)
mật chừng thông lượng hiệu suất thu
remanent flux density
mật chừng thông lượng dư
residual flux density
mật chừng thông lượng dư
sediment flux
lưu lượng phù rơi (trong đơn vị chức năng mặt phẳng cắt ướt)
shear flux
luồng biến tấu trượt
shear tress flux
luồng ứng suất cắt
short-circuit flux
luồng chậm rì rì mạch
sound energy flux
dòng tích điện âm thanh
surface heat flux
thông lượng nhiệt độ (qua bề mặt)
thermal flux
thông lượng nhiệt
transverse flux linear motor
động cơ tuyến tính thông lượng ngang
transverse flux machine
máy luồng ngang
transverse flux machine
máy thông lượng ngang
vanishing flux
thông lượng triệt tiêu
vector flux
thông lượng vectơ
nóng chảy
nung chảy
flux additive
chất phụ gia nung chảy
flux powder
bột nung chảy
sự tuôn ra

Kinh tế

dòng chảy

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
alteration , change , flow , fluctuation , fluidity , instability , modification , motion , mutability , mutation , transition , unrest , current , drift , flood , rush , spate , stream , surge , tide , additive , discharge , flowing , fuse , fusion , melt , resin , substance

Từ trái khoáy nghĩa