folk music là gì

Bản dịch của "folk music" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: folk music là gì

Bản dịch

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "folk music" nhập một câu

There would be scores for those who could read music, but because the repertoire would be "arranged folk music", there will be room for improvisation.

There's some folk music, some thoughtful, quiet moments.

Xem thêm: 13 tuổi tiếng anh là gì

In her downtime she reads biographies and listens vĩ đại jazz and folk music vĩ đại unwind.

The marriage of rock music and brass band is not a notably happy union, with success usually approached via rock's rustic partner, folk music.

Xem thêm: hair nghĩa là gì

Folk musicians play various tunes representing the folk music of the country vĩ đại enthral the visitors.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "folk music":

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "folk music" nhập giờ Việt