ford là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/fɔ:d/

Bạn đang xem: ford là gì

Thêm vô tự điển của tôi

chưa sở hữu mái ấm đề
 • danh từ

  chỗ cạn (có thể lội qua quýt được ở sông, suối...)

 • động từ

  Xem thêm: low hanging fruit là gì

  lội qua quýt (khúc sông cạn)

 • lội qua quýt sông qua quýt suối

  Xem thêm: writer's block là gì

  Từ ngay gần giống

  afford oxford blue fordone fordid unfordable


Từ vựng giờ Anh theo đuổi mái ấm đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản