forgo là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/fɔ:'gou/

Bạn đang xem: forgo là gì

Thêm vô tự điển của tôi

chưa với mái ấm đề

  Từ ngay gần giống

  forgot forgotten forgone unforgotten never-to-be-forgotten


Từ vựng giờ Anh theo đuổi mái ấm đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản