foster family là gì

Bố u nuôi là kẻ thân phụ u vô khối hệ thống che chở thay cho thế bên trên mái ấm gia đình.

Bạn đang xem: foster family là gì

1.

Cặp song ra quyết định phát triển thành cha mẹ nuôi sẽ giúp hứng những đứa con trẻ bắt gặp trở ngại.

The couple decided lớn become foster parents lớn help children in need.

Xem thêm: rái cá tiếng anh là gì

2.

Xem thêm: incontinence là gì

Bố u nuôi vẫn mừng mừng tinh xiết Khi sau cùng chúng ta cũng rất có thể nhận nuôi người con nuôi của tớ.

The foster parents were overjoyed when they were finally able lớn adopt their foster child.

Foster care system là khối hệ thống che chở thay cho thế ở những nước phương Tây như Mỹ. Những đứa con trẻ với thân phụ u phạm tội (criminals) hoặc nghiện ngập (drug addicts) sẽ được đem lại mang lại các mái ấm gia đình nuôi không giống (foster family), và chúng ta tiếp tục sẽ có được một khoản chi phí trợ cấp cho (stipend) từ nước non.