frame là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

chưa đem công ty đề
 • danh từ

  cấu trúc, cơ cấu; khối hệ thống, loại tự

  Bạn đang xem: frame là gì

  the frame of society

  cơ cấu xã hội; trật tự xã hội

  the frame of government

  cơ cấu chủ yếu phủ

 • trạng thái

 • khung (ảnh, cửa ngõ, xe cộ...), sườn (tàu, căn nhà...)

 • thân hình, tầm vóc

  a man of gigantic frame

  người tầm vóc vĩ đại lớn

 • ảnh (trong một loại hình họa truyền hình)

 • lồng kính (che cây mang đến ấm)

 • (ngành mỏ) sườn cọ quặng

 • (raddiô) khung

 • động từ

  dàn xếp, sắp xếp, bố cục tổng quan, dựng lên

  to frame a plan

  Xem thêm: sb là gì trong tiếng anh

  dựng một kế tiếp hoạch

 • điều chỉnh, thực hiện mang đến hợp

 • lắp, chắp

 • hư cấu (một truyện), tưởng tượng, suy nghĩ ra

 • trình bày (một lý thuyết)

 • phát âm (từng kể từ một)

 • đặt vô khung; lên sườn, dựng khung

  to frame a roof

  lên sườn cái nhà

 • đầy triển vọng ((thường) vĩ đại frame well)

 • bịa, thực hiện fake, mod (kết trái ngược một cuộc tuyển chọn cử...)

  Cụm từ/thành ngữ

  to frame up

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) mưu lược sợ hãi (ai)

  Xem thêm: coin nghĩa là gì

  Từ sát giốngTừ vựng giờ đồng hồ Anh theo đòi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản