framework nghĩa là gì

/'freimwə:k/

Thông dụng

Danh từ

Sườn (nhà, tàu...); khuông (máy)
Khung hình ảnh, khuông tranh giành (nói chung)
Cốt truyện
framework of a novel
cốt truyện của một cuốn đái thuyết
Lớp đá lát trở nên giếng, sườn đê
(nghĩa bóng) cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, khuôn khổ
the framework of society
cơ cấu xã hội

Cấu trúc kể từ

to return into the framework
hợp nhất, thống nhất

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

cốt pha

Toán & tin cậy

khuôn cực, Chương trình khung
cỗ phần mềm văn chống thứ nhất nhằm điều khiển xe trên những PC của IBM lúc đầu theo gót hệ điều hành và quản lý MS-DOS.

Xây dựng

công trình khung

Kỹ thuật cộng đồng

cơ cấu
kết cấu
kết cấu khung
framework of a building
kết cấu khuông của một ngôi nhà
stable framework
kết cấu khuông ổn định định
khung
air-supported framework
khung bơm hơi
bracing framework
khung liên kết
bracing framework
khung giằng
car toàn thân framework
khung thép thùng xe
combined framework
khung liên hợp
complete framework
khung trả chỉnh
composite framework
khung láo lếu hợp
Directory Authentication Framework (DAF)
khung nhận thực thư mục
Distribution Application Framework (DAF)
khung phần mềm phân bố
DSM-CC Multimedia Integration Framework (DMIF)
Khung tích ăn ý nhiều phương tiện đi lại DSM-CC
flat framework
khung phẳng
Framework Agreement
hiệp tấp tểnh khung
Framework Architecture for Communications Technology (FACT)
cấu trúc khuông mang lại technology truyền thông
framework of a building
kết cấu khuông của một ngôi nhà
framework of building
khung nhà
framework wall
tường khuông chắn
furnace framework
khung lò
girder-and-stanchion framework
hệ khuông dầm cột
ground framework
cốt khu đất (khung)
internal framework
khung nội
internal framework
hệ khuông trong
longitudinal framework of building
khung dọc (của) nhà
multitier framework
khung nhiều khoang
multitier framework
khung nhiều tầng
Open Media Framework (OMF)
khung môi trường xung quanh mở
plane framework
hệ khuông phẳng
plank framework
khung ván
portable type traveling framework
ván khuôn địa hình loại khuông cổng
prefabricated framework
khung lắp đặt ghép
regular framework
khung đều đặn
reinforcing cage supporting framework
khung cốt thép chống
reinforcing cage supporting framework
khung cốt thép mố trụ
reinforcing cage supporting framework
khung cốt thép trụ
rigid framework
khung cứng
single-tier framework
khung một tầng
slender framework
khung mảnh
space framework
khung ko gian
stable framework
kết cấu khuông ổn định định
structural framework
khung cấu tạo
transmitter framework
khung máy phát
transverse framework of building
khung ngang (của) nhà
wall framework
khung sườn đem tường chèn (sườn mộc đem chèn gạch)
khung cốt
reinforcing cage supporting framework
khung cốt thép chống
reinforcing cage supporting framework
khung cốt thép mố trụ
reinforcing cage supporting framework
khung cốt thép trụ
khung giàn
khung sườn
wall framework
khung sườn đem tường chèn (sườn mộc đem chèn gạch)
khung, sườn

Giải quí EN: The supporting skeleton of a structure, generally composed of either reinforced concrete, steel, or timber.

Xem thêm: vocational training là gì

Bạn đang xem: framework nghĩa là gì

Giải quí VN: Sở khuông hứng của một kết cấu, thông thường bao gồm khối bê tông, thép hoặc mộc.

wall framework
khung sườn đem tường chèn (sườn mộc đem chèn gạch)
khuôn
collapsible framework
ván khuôn tháo dỡ lắp
column framework
ván khuôn cột
double tier framework
ván khuôn leo
face framework
ván khuôn lát
joint framework
ván khuôn mạch nối
lateral type traveling framework
ván khuôn địa hình dọc biên
movable framework
ván khuôn di động
panel framework
ván khuôn tấm lắp đặt ghép
portable type traveling framework
ván khuôn địa hình loại khuông cổng
single tier framework
ván khuôn nửa trượt
sliding framework
ván khuôn trượt (đứng)
stationary framework
ván khuôn cố định
submerged framework
ván khuôn chìm
giá
giàn
intermediate framework post
cột trung gian
simple framework
giàn hệ tam giác
simple framework
giàn mạng tam giác
space framework
kết cấu ko gian
space framework
khung ko gian
space framework
giàn ko gian
transmitter framework
giàn máy phát
giàn đôi mắt cáo
sườn
rigid framework
sườn cứng
wall framework
khung sườn đem tường chèn (sườn mộc đem chèn gạch)
ván khuôn
collapsible framework
ván khuôn tháo dỡ lắp
column framework
ván khuôn cột
double tier framework
ván khuôn leo
face framework
ván khuôn lát
joint framework
ván khuôn mạch nối
lateral type traveling framework
ván khuôn địa hình dọc biên
movable framework
ván khuôn di động
panel framework
ván khuôn tấm lắp đặt ghép
portable type traveling framework
ván khuôn địa hình loại khuông cổng
single tier framework
ván khuôn nửa trượt
sliding framework
ván khuôn trượt (đứng)
stationary framework
ván khuôn cố định
submerged framework
ván khuôn chìm

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bare bones * , cage , fabric , frame , frame of reference , groundwork , plan , schema , scheme , shell , skeleton , structure , anatomy , cadre , foundation , gantry , husk , lattice , macrostructure , parameters , parenchyma , pattern , rack , sill , stanchion , stroma , studwork , superstructure , tư vấn , system , tenter , trellis , trestle