fresh up là gì

Freshen up is correct and sounds natural. You can say "I need vĩ đại freshen up" or "I'm going vĩ đại go and freshen up" or "freshen up with ****"

Fresh up doesn't really make much sense. It would be "freshen up with 7UP."

Bạn đang xem: fresh up là gì

I hope this helps!

@Wacko Ah, I wasn't aware of this advertisement! Fresh up must have been considered correct in those times, or it was used more as a slang term. Without the context of that advertisement, fresh up sounds wrong, but when speaking about 7UP specifically, it's fine! Sorry for any confusion.

@abokadotosuto Thank you. Maybe it's an exception isn't it? It's just an advertising. I understand that "freshen up" is grammatically correct.

[Tin tức] Này bạn! Người học tập nước ngoài ngữ!

Bạn sở hữu biết phương pháp nâng cấp tài năng ngữ điệu của tớ không❓ Tất cả những gì bạn phải thực hiện là nhờ người phiên bản ngữ sửa nội dung bài viết của mình!
Với HiNative, chúng ta cũng có thể nhờ người phiên bản ngữ sửa nội dung bài viết của tớ không tính phí ✍️✨.

Đăng ký