frog nghĩa là gì

/frɔg/

Thông dụng

Danh từ

(động vật học) con cái ếch, con cái ngoé
a frog beneath a coconut shell
ếch ngồi lòng giếng
(động vật học) đế guốc (chân ngựa)
Quai treo thăm dò, quai treo lưỡi lê
Khuy khuyết thùa (áo mái ấm binh)
(ngành đàng sắt) đàng ghi
to have a frog in one's throat
bị khan tiếng

Chuyên ngành

Xây dựng

khe lõm nhập gạch

Cơ khí & công trình

rãnh bên trên mặt mũi gạch

Giải quí EN: A recessed panel on one or both of the larger faces of a brick or block sánh as đồ sộ reduce its weight.

Giải quí VN: Rãnh bên trên một phía hoặc bên trên cả nhị mặt mũi của gạch ốp nhằm mục đích hạn chế trọng lượng.

Bạn đang xem: frog nghĩa là gì

Kỹ thuật công cộng

ghi
giao cắt
tâm phân rẽ
cast manganese steel frog
tâm phân rẽ vì thế thép mangan đúc
spring frog
tâm phân rẽ lò xo
welded frog
tâm phân rẽ hàn

Kinh tế

chỗ rẽ (đường sắt)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

Địa chất

Xem thêm: pseudo là gì

Xem thêm: luncheon là gì

khuôn mẫu ghi (đường sắt), tâm ghi

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ