from scratch là gì

Mời quý vị theo đuổi dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 16 của đài Tiếng Nói Hoa kỳ tự Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang van lơn kính chào quý vị. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS ngày hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ, chúng tôi van lơn giới thiệu cùng quý vị nhị thành ngữ mà người Mỹ thích dùng khi họ bắt đầu làm một việc gì mới, từ số ko, chứ ko dựa vào những kinh nghiệm có sẵn. Chị Pauline van lơn hiểu biết thành ngữ thứ nhất.

Bạn đang xem: from scratch là gì

PAULINE: The first idiom is START FROM SCRATCH, START FROM SCRATCH.

TRANG: START FROM SCRATCH gồm có từ START, S-T-A-R-T là bắt đầu, khởi đầu, và SCRATCH, S-C-R-A-T-C-H là một cái vạch bên trên một mặt phẳng. Thành ngữ này xuất xứ từ giữa thế kỷ thứ 19 vô giới đua ngựa. Trong mỗi cuộc đua, có vài con cái ngựa được phép đứng phía trước, còn những con cái khác thì phải đứng từ một lằn vạch bên trên sảnh khi bắt đầu đua. Vì thế START FROM SCRATCH có nghĩa là bắt đầu tức thì từ đầu.

Trong thí dụ tại đây, một anh SV cho tới biết nỗi lo sợ lắng của anh khi lần đầu tiên phải xa thẳm gia đình và sống một mình.

PAULINE: Living on my own for the first time was scary. How could I survive without mom’s cooking? Not knowing even how to lớn boil water, I had to lớn START FROM SCRATCH. Since then, I’ve learned quite a few recipes.

TRANG: Anh SV nói: Lần đầu tiên sống một mình là điều khiến tôi rất sợ hãi. Làm sao tôi có thể sống còn mà ko có mẹ tôi nấu ăn cho tới tôi? Ngay cả nấu nước tôi cũng ko biết làm, cho nên vì thế tôi phải khởi sự học tức thì từ đầu. Kể từ đó đến ni tôi đã học được một số công thức làm món ăn.

SCARY, S-C-A-R-Y là đáng sợ, TO SURVIVE , S-U-R-V-I-V-E là sống còn, sống sót, và TO BOIL, B-O-I-L là nấu hoặc luộc. Bây giờ chị Pauline van lơn hiểu biết lại thí dụ này.

PAULINE: Living on my own for the first time was scary. How could I survive without mom’s cooking? Not knowing even how to lớn boil water, I had to lớn START FROM SCRATCH. Since then, I’ve learned quite a few recipes.

TRANG: thường thì chúng tao rơi vào một hoàn cảnh khiến chúng tao ko có một sự lựa chọn nào khác ngoài việc khởi sự từ đầu, chẳng hạn như khi đến một nước lạ mà xa lạ ai, hay là không biết nói tiếng nước đó. Thí dụ thứ nhị tại đây là về một doanh nghiệp bị phá sản.

PAULINE: After going into bankruptcy, the business partners had no choice but to lớn START FROM SCRATCH. It took a lot of hard work, but today the company is totally rebuilt and once again making significant profits.

TRANG: Sau khi khai phá sản, các cộng sự viên vô doanh nghiệp đã bị bắt buộc khởi sự lại từ đầu. Họ đã phải làm việc hết sức khó nhọc, tuy nhiên ngày ni doanh nghiệp này đã được hoàn toàn xây dựng lại và một lần nữa kiếm được khá nhiều lợi nhuận.

BANKRUPTCY, B-AN-K-R-U-P-T-C-Y là sự phá sản, PARTNER, P-A-R-T-N-E-R là người cộng sự, SIGNIFICANT, S-I-G-N-I-F-I-C-A-N-T là nhiều, đáng kể, và PROFIT, P-R-O-F-I-T là lợi nhuận. Bây giờ van lơn mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: After going into bankruptcy, the business partners had no choice but to lớn START FROM SCRATCH. It took a lot of hard work, but today the company is totally rebuilt and once again making significant profits.

Xem thêm: should là gì

TRANG: Tiếp theo đuổi trên đây là thành ngữ thứ nhị.

PAULINE: The second idiom is TO CUT ONE’S TEETH ON, TO CUT ONE ‘S TEETH ON.

TRANG: TO CUT ONE’S TEETH dùng để chỉ khi chiếc răng đầu tiên của một em bé vừa nhú rời khỏi khỏi lợi. Thành ngữ này có nghĩa là bắt đầu học hỏi hoặc thu thập kinh nghiệm vô một ngành nghề mới. Một SV học ngành tiền tài được chuồn thực tập tại một ngân hàng để lấy kinh nghiệm. Cô cho tới biết:

PAULINE: As a finance major at school, I was pretty excited about getting an internship at one of the city’s most important banks. But instead of CUTTING MY TEETH ON loans and investments, I ended up having to lớn count out money to lớn customers.

TRANG: Vì tôi chọn môn chính ở trường là môn tiền tài nên tôi khá háo hức khi được nhận chuồn thực tập tại một vô số các ngân hàng quan tiền trọng nhất vô thành phố. Tuy nhiên, thay cho vì bắt đầu học hỏi về các món tiền giải ngân cho vay và đầu tư, rốt cuộc tôi phải ngồi đếm tiền để trao cho tới khách hàng.

FINANCE, F-I-N-A-N-C-E là tiền tài, MAJOR đánh vần là M-A-J-O-R là môn học chính, INVESTMENT, I-N-V-E-S-T-M-E-N-T là đầu tư, và CUSTOMER, C-U-S-T-O-M-E-R là khách hàng. Chị Pauline van lơn hiểu biết lại thí dụ này.

PAULINE: As a finance major at school, I was pretty excited about getting an internship at one of the city’s most important banks. But instead of CUTTING MY TEETH ON loans and investments, I ended up having to lớn count out money to lớn customers.

TRANG: Một đội bóng đá vừa thu nhận một số ước thủ mới. Huấn luyện viên cho tới biết ý kiến như sau:

PAULINE: The new players will get the chance to lớn CUT THEIR TEETH at the opening game of the season. I feel that after a few games they should be experienced enough to lớn play the best of the league.

TRANG: Huấn luyện viên nói: Các ước thủ mới sẽ có cơ hội học hỏi kinh nghiệm tại trận đấu mở màn mùa bóng đá. Tôi cho tới rằng sau vài trận giành giật tài họ sẽ có đủ kinh nghiệm để đấu với đội hoặc nhất vô liên đoàn.

Xem thêm: dissipate là gì

PLAYER đánh vần là P-L-A-Y-E-R là người nghịch ngợm thể thao, GAME, G-A-M-E là trận đấu, EXPERIENCED, E-X-P-E-R-I-E-N-C-E-D là có kinh nghiệm, và LEAGUE, L-E-A-G-U-E là liên đoàn các đội thể thao. Bây giờ van lơn mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: The new players will get the chance to lớn CUT THEIR TEETH at the opening game of the season. I feel that after a few games they should be experienced enough to lớn play the best of the league.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS ngày hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng tao vừa học được nhị thành ngữ mới. Một là START FROM SCRATCH là khởi sự từ đầu, và nhị là CUT ONE’S TEETH là học hỏi kinh nghiệm vô một ngành nghề mới. Huyền Trang van lơn kính chào quý vị thính giả và van lơn hẹn gặp lại quý vị vô bài học kế tiếp.