front là gì

/frʌnt/

Thông dụng

Danh từ

(thơ ca) loại trán
Cái mặt
Đằng trước, phía trước; mặt mày trước (nhà...); (thông tục) bình phong ( (nghĩa bóng))
in front of
ở phía trước
Vạt ngực (hồ cứng, ở sơ-mi đàn ông)
(quân sự); (chính trị) mặt mày trận
to go lớn the front
ra mặt mày trận
the liberation front
mặt trận giải phóng
the popular front
mặt trận bình dân
production front
mặt trận sản xuất
Sự trơ tráo, sự trơ trẽn
to have the front lớn bởi something
dám trơ trẽn thực hiện một việc gì
to show a bold front
dám giơ loại mặt mày mo ra
Đường đi dạo dọc bờ biển lớn (ở điểm ngủ mát)
Mớ tóc giả
(khí tượng) Frông
to come lớn the front
nổi bật

Tính từ

Đằng trước, về phần bên trước, ở phía trước
two front wheels and two rear wheels
hai bánh xe cộ trước và nhị bánh xe cộ sau
(ngôn ngữ học) front vowel nguyên vẹn âm lưỡi trước

Phó từ

Về phần bên trước, thẳng
eyes front!
(quân sự) coi đằng trước, thẳng!
up front
trả trước, giao dịch thanh toán trước

Ngoại động từ

Xây mặt mày trước (bằng đá...)
a house fronted with stone
nhà mặt mày trước xây vày đá
Quay mặt mày về phía; đối lập với
your house fronts mine
nhà anh đối lập với ngôi nhà tôi
Đương đầu, chống cự
to front danger
đương đầu với nguy khốn hiểm
Giới thiệu (trên đài truyền hình hoặc truyền thanh)

Nội động kể từ ( (thường) + .to, .towards, .on, .upon)

Quay mặt mày về phía; đối lập với
the khách sạn fronts on the sea
khách sạn cù mặt mày rời khỏi biển

Chuyên ngành

Toán & tin

(vật lý ) tuyến, mặt mày trước; mặt mày đầu tròn
cold front
(vật lý ) mặt mày đầu giá thành, tuyến lạnh
oblique shock front
tuyến khích động xiên
reaction front
tuyến phản lực
reflected shock front
tuyến khích động phản xạ
shock front
tuyến kích động
spherical shock front
tuyến khích động cầu
stationary shock front
tuyến khích động dừng
warm front
tuyến ấm
wave front
mặt sóng, đầu sóng

Xây dựng

mặt trước

Cơ - Điện tử

Mặt trước, phần bên trước, mặt mày đầu, (adj) ở phíatrước

Cơ khí & công trình

tuyến công tác

Kỹ thuật cộng đồng

bề mặt
chính diện
front (al) surface
mặt chủ yếu diện
front brick
gạch chủ yếu diện
front face
gương chủ yếu diện
front projection plane
mặt bằng chiếu chủ yếu diện
front section
mặt tách chủ yếu diện
front surface
mặt chủ yếu diện
principal front
mặt chủ yếu diện
fron (khí tượng)
mặt đầu
mặt giới hạn
mặt tiền
camera front
mặt chi phí máy ảnh
mặt trước
camera front
mặt trước máy ảnh
cast-iron front
mặt trước vày gang
front compression
sự xay mặt mày trước
front end
phần mặt mày trước
front of a thrust
mặt trước của đứt gãy nghịch ngợm chờm
front of pack labeler
máy dán nhãn mặt mày trước kiện
front of pack labeller
máy dán nhãn mặt mày trước kiện
front panel
bảng mặt mày trước
front panel
tấm mặt mày trước
front scanning
sự quét dọn mặt mày trước
open front
mặt trước hở
pulse front
mặt trước sóng xung động
rig front
mặt trước thiết bị
stanchion front
mặt trước cột thép
wave front
mặt trước sóng
mặt ngoài
ice front
mặt ngoài của nước đá
phía trước
Analogue Line Front End (ALFE)
thiết bị phần bên trước lối chão tương tự
cabinet front door
cửa phần bên trước tủ máy
Far End/Front End (FE)
đầu xa vời, đầu cuối phía trước
FEP (front-end processor)
bộ xử lý phía trước
front air bag protection
túi tương đối bảo đảm an toàn phía trước
front confirmation mirror
gương căn xe cộ phía trước
front diaphragm
màng chắn phía trước
front element
thấu kính phía trước
front elevation
hình chiếu kể từ phía trước
Front End Communication Computer (FECC)
máy tính truyền thông đầu phía trước
Front over Network Processor (FNP)
bộ xử lý mạng phía trước
front engine
động cơ bịa phía trước
front engine
động cơ lắp đặt phía trước
front entrance
lối vào sinh sống phía trước
front gap
khe phía trước
front gate
cổng vào sinh sống phía trước
front idler
bánh lăn lộn phía trước
front idler yoke
cần căn bánh lăn lộn phía trước
front lay
vị trí phía trước
front light
đèn phía trước
front lip tile
ngói gờ phía trước
front matter
chủ đề phía trước
front mounting
sự lắp đặt ở phía trước
front nose section
phần phần bên trước đầu xe
front pipe
ống tách âm phía trước
front piston
pittông phía trước
front pull hook
móc phía trước
front rod
cần phía trước
front shovel
gàu xúc ở phía trước
front silencer
bộ tách âm phía trước
front stairs
cầu thang ở phía trước
front suspension
bộ treo xe cộ phía trước
front suspension
hệ thống treo phía trước
front twill
vân chéo cánh phía trước
front view
hình chiếu kể từ phía trước
front view
cái coi ở phía trước
front view arrangement
bố trí phía trước
front yard
sân ở phía trước
front-end application
ứng dụng phía trước
front-end computer
máy tính phía trước
front-end loader
máy hóa học chuyển vận phía trước
Front-End Processor (FEP)
bộ xử lý phía trước
front-end system
hệ phía trước
front-end system
hệ thống phía trước
front-mounted engine
động cơ lắp đặt phía trước
lower front panel
tấm chắn phía trước
mount of front element
giá lắp đặt ráp thành phần phía trước
principal front elevation
hình chiếu chủ yếu kể từ phía trước
tuyến
cold front
tuyến lạnh
oblique shock front
tuyến khích động xiên
reaction front
tuyến phản lực
reflected shock front
tuyến khích động phản xạ
shock front
tuyến kích động
spherical shock front
tuyến khích động cầu
spillway front
tuyến tràn
stationary shock front
tuyến khích động dừng
warm front
tuyến ấm
work front
tuyến công tác

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
advanced , ahead , anterior , facial , first , fore , foremost , forward , frontal , head , headmost , in the foreground , leading , obverse , topmost , vanward , ventral , avant-garde
noun
anterior , bow , breast , brow , exterior , facade , face , facing , fore , foreground , forehead , forepart , frontage , frontal , frontispiece , front line , head , lead , obverse , proscenium , top , nài , vanguard , air , aspect , bearing , blind , carriage , coloring , countenance , cover , cover-up * , demeanor , disguise , display , expression , kém chất lượng , figure , manner , mask , mien , phony , port , presence , pretext , put-on , show , veil , window dressing * , cloak , color , disguisement , false colors , gloss , guise , masquerade , pretense , semblance , veneer , window-dressing , anteriority , avant-garde , fore-rank , foremost , front rank.--a.anterior , physiognomy , recto
verb
border , confront , cover , encounter , face , look over , meet , overlay , overlook , look , accost , beard , brave , challenge , dare , anterior , appearance , before , beginning , bow , brow , demeanor , dickey , disguise , display , effrontery , exterior , facade , facing , fore , forehead , foremost , forward , head , lead , manner , obverse , oppose , outlook , show , van

Từ ngược nghĩa

Địa chất

lò chợ, gương, tuyến công tác

Bạn đang xem: front là gì

Xem thêm: shopper là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ