galley là gì

/'gæli/

Thông dụng

Danh từ

(sử học) thuyền galê (sàn thấp, chạy vì chưng buồm và chèo, (thường) vì thế bầy tớ hoặc tù nhân chèo)
(hàng hải) phòng bếp (ở bên dưới tàu)
(ngành in) khay (để chuẩn bị chữ)
( the galley) lao dịch, những việc làm khổ sở sai

Chuyên ngành

Giao thông & vận tải

bếp (tàu thủy)
khoang bếp

Kỹ thuật cộng đồng

băng in thử
bát chữ
bếp bên dưới tàu/trên máy bay

Giải quí EN: A kitchen area, particularly such an area in a ship or airplane.

Xem thêm: scum là gì

Bạn đang xem: galley là gì

Giải quí VN: Nơi nấu nướng nướng, nhất là bên trên máy cất cánh hoặc tàu thủy.

bông in thử

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
galleon , quarter galley , galleass , galiot , bireme , trireme , dinghy , rowboat , tender , caboose , scullery , cookroom , boat , cuddy , kitchen , proof , ship , tray , vessel