garnish là gì

/´ga:niʃ/

Thông dụng

Danh từ

(nghĩa bóng) đường nét hoa mỹ (văn)

Ngoại động từ

Bày biện hoa lá (lên khoản ăn)
to garnish a fish dish with slices of lemon
bày biện những lát chanh lên đĩa cá
Trang hoàng, tô điểm
(pháp lý) gọi cho tới hầu toà

Hình Thái Từ

  • Ved : Garnished
  • Ving: Garnishing

Chuyên ngành

Ô tô

Mẫu tô điểm (tấm lưới ga lăng)

Kỹ thuật cộng đồng

mẫu trang trí

Giải mến VN: Là khuôn tô điểm nhằm mục đích nâng cấp bên phía ngoài xe cộ và cũng hoàn toàn có thể dùng nhằm đảm bảo một trong những cụ thể.

Kinh tế

hoa lá trang trí

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
adornment , decoration , enhancement , furbelow , gingerbread , ornament , ornamentation , tinsel , trim , trimming , embellishment , garnishment , jardiniere , ostentation , panoply
verb
adorn , beautify , bedeck , deck , decorate , dress up , enhance , fix up , grace , gussy up , ornament , mix off * , spiff up , spruce up * , trim , dress , embellish , equip , furbish , furnish , improve , jardiniere , lard

Từ trái khoáy nghĩa

Bạn đang xem: garnish là gì

Xem thêm: welding là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ