genesis là gì

/'dʒenisis/

Thông dụng

Danh từ

Căn vẹn toàn, mối cung cấp gốc
Sự hình thành
Sách Sáng Thế (quyển đầu của kinh Cựu ước)

Chuyên ngành

Y học

hậu tố chỉ xuất xứ hoặc sự trị triển

Điện lạnh

sự khởi nguyên

Kỹ thuật cộng đồng

nguồn gốc
lai lịch
sự trị sinh
sự tạo ra thành

Địa chất

sự đột biến, xuất xứ, sự trở thành tạo ra

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
alpha , birth , commencement , dawn , dawning , engendering , formation , generation , inception , opening , origin , outset , propagation , provenance , provenience , root , source , start , beginning , nascence , nascency , onset , spring , creation , origination , seed

Từ ngược nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: genesis là gì

Xem thêm: kem đánh răng tiếng anh là gì

NHÀ TÀI TRỢ