get about là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: get about là gì


Cụm động kể từ Get about đem 4 nghĩa:

Nghĩa kể từ Get about

Ý nghĩa của Get about là:

 • Thăm quan lại nhiều vị trí

Ví dụ cụm động kể từ Get about

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get about:

 
-  I GET ABOUT a lot with my job- last years I visited eleven countries.
Tôi nên chuồn thật nhiều điểm vì như thế việc làm, năm ngoái tôi đã đi đến thăm hỏi 11 giang sơn.

Nghĩa kể từ Get about

Ý nghĩa của Get about là:

 • Trở nên thịnh hành

Ví dụ cụm động kể từ Get about

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get about:

 
-  It didn't take long for the news vĩ đại GET ABOUT- everyone's talking about it.
Không mất không ít thời hạn nhằm thông tin rất có thể trải ra,toàn bộ người xem đều đang được buôn dưa lê về nó.

Nghĩa kể từ Get about

Ý nghĩa của Get about là:

 • Đi hoặc tham ô quan lại nhiều vị trí

Ví dụ cụm động kể từ Get about

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get about:

 
- She can't GET ABOUT much because she is in her eighties.
Bà ấy ko thể chuồn tham ô quan lại nhiều điểm vì như thế vẫn ở tuổi hạc 80 rồi.

Nghĩa kể từ Get about

Ý nghĩa của Get about là:

 • Có quan hệ cá thể hoặc dục tình với khá nhiều người

Ví dụ cụm động kể từ Get about

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get about:

 
- She GETS ABOUT a bit; she's always with some new guy.
Cô ấy khá lẳng lơ, cô ấy luôn luôn thích nghi với vài ba người con trai mới mẻ.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Get about bên trên, động kể từ Get còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Get about

 • Cụm động từ Get above

 • Cụm động từ Get across

 • Cụm động từ Get across to

 • Cụm động từ Get after

 • Cụm động từ Get ahead

 • Cụm động từ Get ahead of

 • Cụm động từ Get along

 • Cụm động từ Get along in

 • Cụm động từ Get along with

 • Cụm động từ Get around

 • Cụm động từ Get around to

 • Cụm động từ Get at

 • Cụm động từ Get away

 • Cụm động từ Get away from

 • Cụm động từ Get away with

 • Cụm động từ Get back

 • Cụm động từ Get back at

 • Cụm động từ Get back into

 • Cụm động từ Get back to

 • Cụm động từ Get back together

 • Cụm động từ Get behind

 • Cụm động từ Get behind with

 • Cụm động từ Get by

 • Cụm động từ Get by-on

 • Cụm động từ Get by with

 • Cụm động từ Get down

 • Cụm động từ Get down on

 • Cụm động từ Get down to

  Xem thêm: pseudo là gì

 • Cụm động từ Get in

 • Cụm động từ Get in on

 • Cụm động từ Get in with

 • Cụm động từ Get into

 • Cụm động từ Get it

 • Cụm động từ Get it off

 • Cụm động từ Get it off with

 • Cụm động từ Get it on

 • Cụm động từ Get it on with

 • Cụm động từ Get it together

 • Cụm động từ Get it up

 • Cụm động từ Get off

 • Cụm động từ Get off it

 • Cụm động từ Get off on

 • Cụm động từ Get off with

 • Cụm động từ Get on

 • Cụm động từ Get on at

 • Cụm động từ Get on for

 • Cụm động từ Get on to

 • Cụm động từ Get on with

 • Cụm động từ Get onto

 • Cụm động từ Get out

 • Cụm động từ Get out of

 • Cụm động từ Get over

 • Cụm động từ Get over with

 • Cụm động từ Get round

 • Cụm động từ Get through

 • Cụm động từ Get through to

 • Cụm động từ Get to

 • Cụm động kể từ Get together

 • Cụm động từ Get up

 • Cụm động từ Get up to


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: amulet là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích tập luyện C++ đem giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript đem giải hoặc nhất