get back to là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: get back to là gì


Cụm động kể từ Get back to với 3 nghĩa:

Nghĩa kể từ Get back to

Ý nghĩa của Get back to là:

 • Phản hồi 1 tương tác

Ví dụ cụm động kể từ Get back to

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get back to:

 
- I'll GET BACK TO you as soon as I hear any news.
Tôi tiếp tục phản hồi lại chúng ta ngay lập tức sau khoản thời gian nghe thấy ngẫu nhiên vấn đề nào là.

Nghĩa kể từ Get back to

Ý nghĩa của Get back to là:

 • Phản hồi khi chúng ta biết câu vấn đáp

Ví dụ cụm động kể từ Get back to

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get back to:

 
- I don't know at the moment, but I will GET BACK TO you as soon as I have the information.
Tôi ko biết giờ đây tuy nhiên tôi tiếp tục phản hồi lại chúng ta ngay trong khi tôi với tôi với vấn đề.

Nghĩa kể từ Get back to

Ý nghĩa của Get back to là:

 • Bắt đầu tái hiện lại một lần tiếp nữa sau khoản thời gian loại gián đoạn

Ví dụ cụm động kể từ Get back to

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get back to:

 
- It took má ages lớn GET BACK TO sleep after the phone rang.
Nó khiến cho tôi rơi rụng một khi lâu nhằm ngủ lại sau khoản thời gian Smartphone kêu.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Get back to bên trên, động kể từ Get còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Get about

 • Cụm động từ Get above

 • Cụm động từ Get across

 • Cụm động từ Get across to

 • Cụm động từ Get after

 • Cụm động từ Get ahead

 • Cụm động từ Get ahead of

 • Cụm động từ Get along

 • Cụm động từ Get along in

 • Cụm động từ Get along with

 • Cụm động từ Get around

 • Cụm động từ Get around to

 • Cụm động từ Get at

 • Cụm động từ Get away

 • Cụm động từ Get away from

 • Cụm động từ Get away with

 • Cụm động từ Get back

 • Cụm động từ Get back at

 • Cụm động từ Get back into

 • Cụm động từ Get back to

 • Cụm động từ Get back together

 • Cụm động từ Get behind

 • Cụm động từ Get behind with

 • Cụm động từ Get by

 • Cụm động từ Get by-on

 • Cụm động từ Get by with

 • Cụm động từ Get down

 • Cụm động từ Get down on

 • Cụm động từ Get down to

 • Cụm động từ Get in

 • Cụm động từ Get in on

  Xem thêm: around the corner là gì

 • Cụm động từ Get in with

 • Cụm động từ Get into

 • Cụm động từ Get it

 • Cụm động từ Get it off

 • Cụm động từ Get it off with

 • Cụm động từ Get it on

 • Cụm động từ Get it on with

 • Cụm động từ Get it together

 • Cụm động từ Get it up

 • Cụm động từ Get off

 • Cụm động từ Get off it

 • Cụm động từ Get off on

 • Cụm động từ Get off with

 • Cụm động từ Get on

 • Cụm động từ Get on at

 • Cụm động từ Get on for

 • Cụm động từ Get on to

 • Cụm động từ Get on with

 • Cụm động từ Get onto

 • Cụm động từ Get out

 • Cụm động từ Get out of

 • Cụm động từ Get over

 • Cụm động từ Get over with

 • Cụm động từ Get round

 • Cụm động từ Get through

 • Cụm động từ Get through to

 • Cụm động từ Get to

 • Cụm động kể từ Get together

 • Cụm động từ Get up

 • Cụm động từ Get up to


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: ether là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích luyện C++ với giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript với giải hoặc nhất