get on for là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: get on for là gì


Cụm động kể từ Get on đem 8 nghĩa:

Nghĩa kể từ Get on

Ý nghĩa của Get on là:

 • Tiếp tục làm những gì bại liệt

Ví dụ cụm động kể từ Get on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get on:

 
-  The teacher asked the pupils vĩ đại GET ON with some work quietly as she had vĩ đại leave the classroom.
Giáo viên đòi hỏi học viên nối tiếp trật tự động thao tác làm việc Lúc tuy nhiên cô ấy rời ngoài lớp.

Nghĩa kể từ Get on

Ý nghĩa của Get on là:

 • Lên xe cộ, tàu, máy cất cánh

Ví dụ cụm động kể từ Get on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get on:

 
-  We GOT ON the train at Plymouth and went up vĩ đại London.
Chúng tôi lên tàu ở Plymouth và tiếp cận London.

Nghĩa kể từ Get on

Ý nghĩa của Get on là:

 • Thực hiện tại tiến thủ cỗ, ứng phó với một chiếc gì bại liệt với 1 cường độ thành công xuất sắc phù hợp

Ví dụ cụm động kể từ Get on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get on:

 
- How are you GETTING ON with your Spanish lessons?
Bạn đang khiến gì với lớp học tập giờ đồng hồ Tây Ban Nha của bạn?

Nghĩa kể từ Get on

Ý nghĩa của Get on là:

 • Có mối liên hệ chất lượng tốt đẹp mắt với

Ví dụ cụm động kể từ Get on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get on:

 
-  We have always GOT ON well.
Chúng tôi lưu giữ quan hệ chất lượng tốt đẹp mắt cùng nhau.

Nghĩa kể từ Get on

Ý nghĩa của Get on là:

 • Gìa lên đường, yếu hèn lên đường

Ví dụ cụm động kể từ Get on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get on:

 
-  He's GETTING ON now and doesn't work ví hard.
Ông ấy đang được già nua lên đường và ko thể thao tác làm việc quá nặng nề được.

Nghĩa kể từ Get on

Ý nghĩa của Get on là:

 • Muộn hoặc sát một thời hạn tiếp tục bố trí

Ví dụ cụm động kể từ Get on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get on:

 
-  I must get home page now; it's GETTING ON.
Tôi cần về mái ấm ngay lập tức, muộn thất lạc rồi.

Nghĩa kể từ Get on

Ý nghĩa của Get on là:

 • Mặc gì bại liệt

Ví dụ cụm động kể từ Get on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get on:

 
- I have put ví much weight on that I couldn't GET my old suits ON.
Tôi tăng nhiều cân nặng cho tới nỗi tôi ko thể đem một vừa hai phải những bộ đồ áo cũ của tớ.

Nghĩa kể từ Get on

Ý nghĩa của Get on là:

 • Rời lên đường, loại bỏ

Ví dụ cụm động kể từ Get on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get on:

 
-  I must be GETTING ON; I have other things vĩ đại vì thế this evening.
Tôi cần lên đường thôi, tôi đem thật nhiều loại không giống cần thực hiện tối ni.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Get on bên trên, động kể từ Get còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Get about

 • Cụm động từ Get above

 • Cụm động từ Get across

 • Cụm động từ Get across to

 • Cụm động từ Get after

 • Cụm động từ Get ahead

 • Cụm động từ Get ahead of

 • Cụm động từ Get along

 • Cụm động từ Get along in

 • Cụm động từ Get along with

 • Cụm động từ Get around

 • Cụm động từ Get around to

 • Cụm động từ Get at

 • Cụm động từ Get away

 • Cụm động từ Get away from

 • Cụm động từ Get away with

 • Cụm động từ Get back

 • Cụm động từ Get back at

 • Cụm động từ Get back into

 • Cụm động từ Get back to

 • Cụm động từ Get back together

 • Cụm động từ Get behind

 • Cụm động từ Get behind with

  Xem thêm: february nghĩa là gì

 • Cụm động từ Get by

 • Cụm động từ Get by-on

 • Cụm động từ Get by with

 • Cụm động từ Get down

 • Cụm động từ Get down on

 • Cụm động từ Get down to

 • Cụm động từ Get in

 • Cụm động từ Get in on

 • Cụm động từ Get in with

 • Cụm động từ Get into

 • Cụm động từ Get it

 • Cụm động từ Get it off

 • Cụm động từ Get it off with

 • Cụm động từ Get it on

 • Cụm động từ Get it on with

 • Cụm động từ Get it together

 • Cụm động từ Get it up

 • Cụm động từ Get off

 • Cụm động từ Get off it

 • Cụm động từ Get off on

 • Cụm động từ Get off with

 • Cụm động từ Get on

 • Cụm động từ Get on at

 • Cụm động từ Get on for

 • Cụm động từ Get on to

 • Cụm động từ Get on with

 • Cụm động từ Get onto

 • Cụm động từ Get out

 • Cụm động từ Get out of

 • Cụm động từ Get over

 • Cụm động từ Get over with

 • Cụm động từ Get round

 • Cụm động từ Get through

 • Cụm động từ Get through to

 • Cụm động từ Get to

 • Cụm động kể từ Get together

 • Cụm động từ Get up

 • Cụm động từ Get up to


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: react to là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập dượt C++ đem giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript đem giải hoặc nhất