give into là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: give into là gì


Cụm động kể từ Give in to sở hữu 2 nghĩa:

Nghĩa kể từ Give in to

Ý nghĩa của Give in to là:

 • Đồng ý với loại tuy nhiên các bạn ko mến

Ví dụ cụm động kể từ Give in to

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give in to:

 
-  The government says they will not GIVE IN TO terrorists.
Chính phủ bảo rằng bọn họ tiếp tục lắc đầu với bọn xịn phụ vương.

Nghĩa kể từ Give in to

Ý nghĩa của Give in to là:

 • Bùng vạc xúc cảm

Ví dụ cụm động kể từ Give in to

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give in to:

 
-Eventually, I GAVE IN TO my anger and screamed at them.
Cuối nằm trong thì tôi cũng bùng vạc cơn khó chịu của tôi và hét vô bọn họ.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Give in to bên trên, động kể từ Give còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Give away

 • Cụm động từ Give back

 • Cụm động từ Give in

 • Cụm động từ Give in to

 • Cụm động từ Give it to

 • Cụm động từ Give it up for

 • Cụm động từ Give it up to

 • Cụm động từ Give of

 • Cụm động từ Give off

 • Cụm động từ Give onto

 • Cụm động từ Give out

 • Cụm động từ Give out to

  Xem thêm: chatting nghĩa là gì

 • Cụm động từ Give over

 • Cụm động từ Give over to

 • Cụm động từ Give up

 • Cụm động từ Give up on

 • Cụm động từ Give up to

 • Cụm động từ Give way

 • Cụm động từ Give way to

 • Cụm động từ Give yourself up

 • Cụm động từ Give yourself up to


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: adviser là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập luyện C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất