glaze là gì

/gleiz/

Thông dụng

Danh từ

Men, nước men (đồ sứ, đò gốm)
a vase with a fine crackle glaze
cái lọ với nước men rạn đẹp
Đồ gốm tráng men
Nước láng, nước bóng (da, vải vóc, hình ảnh...)
Vẻ đẫn đờ (của mắt)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lớp băng, nước đá

Ngoại động từ

Lắp kính, bao vì chưng kính
to glaze a window
lắp kính cửa ngõ sổ
Tráng men; thực hiện láng
to glaze pottery
tráng men loại gốm
Đánh bóng
Làm lù mù (mắt)

Nội động từ

Đờ đi ra, đẫn đờ đi ra (mắt)

hình thái từ

  • Ved: glazed
  • Ving: glazing

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

làm bóng láng

Ô tô

sự nhẵn bóng

Xây dựng

lángbóng

Kỹ thuật cộng đồng

đánh bóng
đóng băng
làm bóng
làm bóng (giấy)
láng
glaze grinder
máy giũa lớp láng
lắp kính
lớp láng
glaze grinder
máy giũa lớp láng
lớp men
nước láng
nước bóng
nước men

Giải mến EN: A smooth, glossy, glasslike coating applied lớn the face surface of a brick or pottery.

Giải mến VN: Một lớp phủ tương đương thủy tinh anh, láng bóng sử dụng cho những bền mặt mày của gạch ốp hoặc loại gốm.

Bạn đang xem: glaze là gì

men
phủ băng
glaze solution
phòng phủ băng
sự tiến công bóng
sự láng bóng
sự sáng sủa màu
tráng men

Giải mến EN: To apply such a surface.

Giải mến VN: Dùng những hóa học như thế cho 1 mặt phẳng.

Xem thêm: live action là gì

Xem thêm: given that là gì

glaze kiln
lò tráng men

Kinh tế

đánh bóng
đồ gốm tráng men
nước men
phủ bề mặt
tráng men
xoa bóng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
coat , enamel , finish , glint , gloss , luster , patina , polish , sheen , shine , burnish , sleekness
verb
buff , burnish , coat , cover , enamel , furbish , glance , glass , gloss , incrust , make lustrous , make vitreous , overlay , polish , rub , shine , vitrify , sleek

Từ trái khoáy nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ