go over nghĩa là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: go over nghĩa là gì


Cụm động kể từ Go over đem 5 nghĩa:

Nghĩa kể từ Go over

Ý nghĩa của Go over là:

 • Ôn lại

Ví dụ cụm động kể từ Go over

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go over:

 
- We WENT OVER our notes before the exam.
Chúng tôi ôn lại những chú mến trước lúc ganh đua.

Nghĩa kể từ Go over

Ý nghĩa của Go over là:

 • Đến thăm hỏi

Ví dụ cụm động kể từ Go over

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go over:

 
-  I hadn't seen her for a while, ví I WENT OVER on Friday night.
Tôi ko gặp gỡ cô ấy một khoảng tầm thời hạn rồi nên tôi đang đi đến thăm hỏi cô ấy nhập tối loại 6.

Nghĩa kể từ Go over

Ý nghĩa của Go over là:

 • Được đồng ý, đồng ý

Ví dụ cụm động kể từ Go over

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go over:

 
- My plans WENT OVER well.
Kế hoạch của tôi và đã được đồng ý.

Nghĩa kể từ Go over

Ý nghĩa của Go over là:

 • Nói lại, phân tích và lý giải lại

Ví dụ cụm động kể từ Go over

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go over:

 
- Could you GO OVER that point again, please?
Bạn nói cách khác lại yếu tố này lần tiếp nữa không?

Nghĩa kể từ Go over

Ý nghĩa của Go over là:

 • Dọn sạch sẽ

Ví dụ cụm động kể từ Go over

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go over:

 
- I WENT OVER the living room with the vacuum cleaner before they arrived.
Tôi dọn sạch sẽ phòng tiếp khách sử dụng máy mút hút lớp bụi trước lúc chúng ta cho tới.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Go over bên trên, động kể từ Go còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Go about

 • Cụm động từ Go across

 • Cụm động từ Go after

 • Cụm động từ Go against

 • Cụm động từ Go ahead

 • Cụm động từ Go ahead with

 • Cụm động từ Go along with

 • Cụm động kể từ Go Go around

 • Cụm động từ Go at

 • Cụm động từ Go away

 • Cụm động từ Go back

 • Cụm động từ Go back on

 • Cụm động từ Go before

 • Cụm động từ Go below

 • Cụm động từ Go by

 • Cụm động từ Go down

 • Cụm động từ Go down on

 • Cụm động từ Go down to

 • Cụm động từ Go down with

 • Cụm động từ Go for

 • Cụm động từ Go for it

 • Cụm động từ Go forth

 • Cụm động từ Go forward

 • Cụm động từ Go in

 • Cụm động từ Go in for

  Xem thêm: zebra đọc tiếng anh là gì

 • Cụm động từ Go in with

 • Cụm động từ Go into

 • Cụm động từ Go it

 • Cụm động từ Go it alone

 • Cụm động từ Go off

 • Cụm động từ Go off with

 • Cụm động từ Go on

 • Cụm động từ Go on about

 • Cụm động từ Go on at

 • Cụm động từ Go on to

 • Cụm động từ Go on with

 • Cụm động từ Go one

 • Cụm động từ Go out

 • Cụm động từ Go out for

 • Cụm động từ Go out to

 • Cụm động từ Go out with

 • Cụm động từ Go over

 • Cụm động từ Go over to

 • Cụm động từ Go past

 • Cụm động từ Go round

 • Cụm động từ Go through

 • Cụm động từ Go through with

 • Cụm động từ Go to

 • Cụm động từ Go together

 • Cụm động từ Go towards

 • Cụm động từ Go under

 • Cụm động từ Go up

 • Cụm động từ Go up to

 • Cụm động từ Go with

 • Cụm động từ Go without


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: turn over a new leaf nghĩa là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích tập luyện C++ đem giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript đem giải hoặc nhất