going through the roof nghĩa là gì

Bạn đang xem: going through the roof nghĩa là gì

It means to lớn go really high.

Example:

Stock prices went through the roof last weekend

Xem thêm: out là gì trong tiếng anh

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối trở thành thạo

It is an expression lượt thích "His anger went through the roof" or "The ratings went through the roof". It means that something is doing really well or a score is really high

Really good/Very/Amazing

[Tin tức] Này bạn! Người học tập nước ngoài ngữ!

Bạn đem biết phương pháp nâng cấp tài năng ngôn từ của tôi không❓ Tất cả những gì bạn phải thực hiện là nhờ người phiên bản ngữ sửa nội dung bài viết của mình!
Với HiNative, chúng ta cũng có thể nhờ người phiên bản ngữ sửa nội dung bài viết của tôi không lấy phí ✍️✨.

Đăng ký