good look là gì

Now take a good look.

Vậy thì nằm trong coi chuồn.

Bạn đang xem: good look là gì

You get a good look at him?

Chị thấy rõ hắn không?

I thought it was my devastating good looks.

Anh tưởng này đó là vẻ điển trai đáng kinh hoảng của anh.

Let's all take a good look at my scars

Mạn quy tắc nhằm quý khách nhìn chỗ bị thương cũ của tôi đây

Good-looking ship.

Tầu đẹp quá!

She thinks Al Gore is a really good-looking man.

Cô nhóc cho là Al Gore thiệt là đẹp trai.

Girls lượt thích good looking guys lượt thích Tae- Yo.

Bọn đàn bà mến những tay bảnh trai như Tae- Yo.

A good-looking guy lượt thích you must have had a million sweethearts.

Một người dễ dàng coi như anh cần đem cả triệu tình nhân.

That's a real good-looking young woman you got there, Mr. Murtaugh.

Thật là một trong cô nàng đẹp... nhưng mà ông mang đến, ông Murtaugh.

Come on, take a real good look at this.

Đi nào là, cho tới xem kỹ rộng lớn một ít.

You're talented and you're good-looking.

Em nom cực kỳ hấp dẫn và lanh lợi cơ .

also a virgin, good looking.

cũng là một trong trinh tiết phái nữ, dễ coi.

No one got a good look at it, but it was big, whatever it was.

Xem thêm: in your capable hands là gì

Không ai thấy rõ nó, tuy nhiên nó đồ sộ lắm.

She's meeting the good-looking doctor.

Cô ấy tiếp tục bắt gặp đại phu đẹp trai của cô ấy ấy.

And who is that good-looking brother on screen?

Còn người bằng hữu đẹp trai bại là ai?

Good- looking people are always judged as being more friendly.

Những người đẹp thông thường được trao xét rằng chúng ta đem vẻ thân thiết thiện rộng lớn.

I'm the good-looking guy

Anh chàng đẹp trai em tìm đây

I lượt thích đồ sộ look at good looking men.

Tôi mến ngắm trai đẹp.

I figured my rugged good looks would make that obvious.

Ta cứ suy nghĩ cỗ dạng đồ sộ con của ta vẫn tâm sự rồi chứ.

Quite good looking.

Tìm tìm hiểu tương đối tốt.

He must be good looking.

Chắc anh tao đẹp nhất trai lắm đây!

That 's the good-looking shape-shifter who phases into a wolf in the same series .

Jacob là tên gọi hero điển trai thay đổi hình dạng nhập tuần trăng trở thành chó sói nhập nằm trong loạt phim .

You're good looking very much

Em đặc biệt ưa nom nữa.

So, you got a good look at his eyes.

Xem thêm: speed song là gì

Thế, cô đem nhìn nhập đôi mắt hắn không?

Herodian commented that Elagabalus enhanced his natural good looks by the regular application of cosmetics.

Herodianus phán xét rằng Elagabalus đã tiếp tục tăng cường vẻ đẹp ngẫu nhiên của tôi bằng phương pháp dùng hóa mỹ phẩm thông thường xuyên.