gravel là gì

/grævəl/

Thông dụng

Danh từ

Sỏi
fine gravel
sỏi mịn
coarse gravel
sỏi thô
Cát chứa chấp vàng ( (cũng) auriferous gravel)
(y học) dịch sỏi thận
to suffer from gravel
(y học) bị dịch sỏi thận

Ngoại động từ

Rải sỏi
to gravel a path
rải sỏi một lối đi
Làm hồi hộp, thực hiện lúng túng, thực hiện mang lại ko biết phát biểu thế nào
to be gravelled
lúng túng biết phát biểu thế nào

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

cuội sỏi
gravel concrete
bê tông cuội sỏi
gravel dam
đập cuội sỏi
gravel fill
khối phủ cuội sỏi
gravel plain placer
sa khoáng kho bãi bồi cuội sỏi
gravel pump
máy bơm cuội sỏi

Hóa học tập & vật liệu

sỏi

Giải mến EN: Rounded pebbles between 0.25 inch and 3 inches in diameter, used in concrete and paving materials.  .

Xem thêm: added value là gì

Bạn đang xem: gravel là gì

Giải mến VN: Các viên đá cuội tròn trĩnh sở hữu 2 lần bán kính kể từ 0.25 cho tới 3 insơ; người sử dụng nhập bê tông và những vật liệu lát.

Xây dựng

rải cuội

Y học

sỏi, sạn (sỏi nhỏ)

Kỹ thuật công cộng

cát chứa chấp vàng
cuộn
ballast gravel
cuộn thực hiện balát
gravel concrete
bê tông cuộn
đá dăm
đá vụn
dăm
rải sỏi

Địa chất

sỏi, cuội

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa