grew là gì

Tiếng Anh[sửa]

Nội động từ[sửa]

grew nội động kể từ grew; grown

Xem thêm: exclusive nghĩa là gì

Bạn đang xem: grew là gì

 1. Mọc, nhú lên (cây cối); nhú chồi, đâm chồi nẩy nở.
  rice plants grow well — lúa nhú tồi
  to be grown over with grass — cỏ nhú ăm ắp lên
 2. Lớn, phát triển (người).
  to grow into a beautiful girl — phát triển trở nên một cô nàng đẹp
  to find someone much grown — thấy ai chóng rộng lớn quá
 3. Phát triển, tạo thêm, rộng lớn thêm thắt.
  our national economy is growing — nền kinh tế tài chính quốc dân của tao đang được vạc triển
  the crowd grows — chỗ đông người tăng lên
 4. Dần dần dần trở nên, từ từ trở thành.
  it's growing gark — trời tối dần
  to grow better — khá rộng lớn lên
  to grow worse — xấu xa đi
  to grow old — già nua đi
  to grow smaller — bé xíu đi
  to grow angry — nổi giận
  to grow sleep — buồn ngủ
  to grow weary of — ngán ngấy (cái gì)
  he grows to tướng lượt thích painting — hắn đâm đi ra mến vẽ

Ngoại động từ[sửa]

grew ngoại động từ

 1. Trồng (cây, hoa).
 2. Để (râu, tóc... ) nhú nhiều năm.

Thành ngữ[sửa]

 • to grow down:
  1. Mọc ngược, nhú đầu xuống bên dưới.
  2. Giảm chuồn, ít hơn, xoàng chuồn, nhỏ chuồn.
 • to grow downwards: Giảm chuồn, ít hơn.
 • to grow in:
  1. Mọc vô vô.
  2. Dính vô, gắt vô, xung khắc sâu sắc vô.
  3. Ăn sâu sắc vô.
 • to grow on (upon):
  1. Nhiễm sâu sắc vô, ngấm sâu sắc vào; càng ngày càng tác động cho tới.
   the new way of life grows upon him — lối sinh sống mới mẻ đang được ngấm sâu sắc vô anh ấy
  2. Ngày càng mến rộng lớn.
   the piece of music grows upon me — càng nghe phiên bản nhạc ấy tôi càng thấy thích
 • to grow out [of]:
  1. nảy sinh đi ra kể từ, đột biến đi ra kể từ.
  2. Bỏ (thói quen).
   to grow out of a bad habit — vứt một thói xấu
  3. Quá, vượt lên trước vượt (khổ, cỡ).
   to grow out of knowledge — rộng lớn vượt lên trước không sở hữu và nhận đi ra được nữa
 • to grow to:
  1. Đạt cho tới, cho tới, lên đến.
   to grow to tướng manhood — cho tới tuổi tác trưởng thành
 • to grow up:
  1. Lớn lên, trưởng thành và cứng cáp.
   to be grow up — cho tới tuổi tác trưởng thành và cứng cáp, rộng lớn lên
  2. Nảy sinh; mở rộng, trở nên thịnh hành (phong tục, tập luyện quán... ).

Tham khảo[sửa]

 • "grew", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)