grew up là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: grew up là gì


Cụm động kể từ Grow up sở hữu 3 nghĩa:

Nghĩa kể từ Grow up

Ý nghĩa của Grow up là:

 • Trưởng trở thành, phát triển thành người rộng lớn

Ví dụ cụm động kể từ Grow up

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Grow up:

 
- He GREW UP in the West Country.
Anh ấy cứng cáp ở một non sông phía Tây.

Nghĩa kể từ Grow up

Ý nghĩa của Grow up là:

 • Nổi lên

Ví dụ cụm động kể từ Grow up

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Grow up:

 
- The industry GREW UP very quickly.
Công nghiệp nổi lên cực kỳ thời gian nhanh.

Nghĩa kể từ Grow up

Ý nghĩa của Grow up là:

 • Phát triển ở một điểm hoặc vì thế một nguyên do này bại liệt

Ví dụ cụm động kể từ Grow up

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Grow up:

 
- The town GREW UP as a trading post.
Thị trấn cải tiến và phát triển như 1 trạm thương nghiệp.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Grow up bên trên, động kể từ Grow còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Grow apart

 • Cụm động từ Grow away from

 • Cụm động từ Grow back

 • Cụm động từ Grow from

 • Cụm động từ Grow into

 • Cụm động từ Grow on

 • Cụm động từ Grow out

  Xem thêm: flimsy là gì

 • Cụm động từ Grow out of

 • Cụm động từ Grow to

 • Cụm động từ Grow together

 • Cụm động từ Grow up

 • Cụm động từ Grow up on

 • Cụm động từ Grow upon


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: boarding house là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác luyện C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất