growth rate là gì

Tốc chừng tăng (tiếng Anh: Growth rate) nhập đo đếm là tiêu chí kha khá phản ánh tiết điệu tăng hoặc hạn chế của hiện tượng lạ qua chuyện thời hạn và thể hiện thông qua số phiên hoặc số tỷ lệ.

Growth rate

Bạn đang xem: growth rate là gì

Hình minh họa

Tốc chừng tăng (Growth rate) nhập thống kê

Định nghĩa

Tốc chừng tăng nhập giờ đồng hồ Anh là Growth rate.

Tốc chừng tăng nhập đo đếm là tiêu chí kha khá phản ánh nhịp điệu tăng hoặc hạn chế của hiện tượng lạ qua chuyện thời hạn và thể hiện thông qua số phiên hoặc số tỷ lệ.

Tốc chừng tăng được xem bằng phương pháp đối chiếu lượng tăng vô cùng thân thuộc nhị thời với cường độ của thời được lựa chọn thực hiện gốc đối chiếu.

Thuật ngữ liên quan

Tốc chừng vạc triển còn gọi là chỉ số cải cách và phát triển, là tiêu chí kha khá dùng làm phản ánh tiết điệu dịch chuyển của hiện tượng lạ phân tích qua chuyện nhị thời kì hoặc thời khắc không giống nhau và được thể hiện thông qua số phiên hoặc số tỷ lệ.

Phân loại tiêu chí vận tốc tăng

Tùy bám theo mục tiêu phân tích rất có thể tính những loại vận tốc tăng sau:

(1) Tốc chừng tăng liên trả

ii = (yi - yi-1)/yi-1 = δi/ yi-1

Trong đó:

ii: tốc chừng tăng liên hoàn

δi: lượng tăng vô cùng liên hoàn

yi: mức chừng tiêu chí của nghiên cứu

yi-1: mức chừng tiêu chí của trước nghiên cứu

(2) Tốc chừng tăng ấn định gốc

Ii = (yi - y1)/y1 = Δi/y1

Trong đó:

Ii: vận tốc tăng ấn định gốc

Δi: lượng tăng vô cùng ấn định gốc

Mối tương tác thân thuộc vận tốc cải cách và phát triển và vận tốc tăng như sau:

Xem thêm: ebt là gì

Nếu tính thông qua số lần:

Tốc chừng tăng = Tốc chừng cải cách và phát triển - 1

Nếu tính vị phần trăm:

Tốc chừng tăng = Tốc chừng cải cách và phát triển - 100

Kí hiệu

Screenshot (242)

(3) Tốc chừng tăng bình quân

Tốc chừng tăng trung bình phản ánh nhịp chừng tăng nổi bật của hiện tượng lạ phân tích nhập thời hạn lâu năm.

Công thức tính vận tốc tăng bình quân:

Tốc chừng tăng trung bình = Tốc chừng cải cách và phát triển trung bình - 1 (nếu đơn vị chức năng tính là lần)

Tốc chừng tăng trung bình = Tốc chừng cải cách và phát triển trung bình - 100 (nếu đơn vị chức năng tính là %)

Ví dụ

Sản lượng năng lượng điện phát triển rời khỏi của VN (tỉ kw/h) của những năm kể từ 1995 cho tới 2002 như sau: 14,7; 17,0; 19,3; 21,7; 23,6; 26,6; 30,7; 35,6.

Từ số liệu về sản lượng năng lượng điện của VN thời kì 1995 - 2002, tao kí hiệu i vị 1 so với năm 1995 và i vị 8 so với năm 2002.

- Tốc chừng cải cách và phát triển ấn định gốc (2002 đối với 1995)

  T8/1 = 35,6/17,7 = 2,482 hoặc 248,2%

- Tốc chừng cải cách và phát triển trung bình thời kì 1995 - 2002

Screenshot (234)

Từ thành phẩm tính vận tốc cải cách và phát triển trung bình năm về sản lượng năng lượng điện phát triển rời khỏi nhập giai đoạn kể từ 1995-2002, tao tính được vận tốc tăng trung bình nhập giai đoạn này:

Tốc chừng tăng trung bình = 1,139 - 1 = 0,139 (lần)

Xem thêm: principal payment là gì

hoặc

Tốc chừng tăng trung bình = 113,9 - 100 = 13,9 (%)

(Tài liệu tham lam khảo: Một số thuật ngữ đo đếm thông thườn, Tổng viên đo đếm, NXB Thống kê)