half time là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'hɑ:f'taim/

Bạn đang xem: half time là gì

Thêm nhập tự vị của tôi

chưa với công ty đề
 • danh từ

  sự thao tác và ăn lương bổng nửa ngày

  Xem thêm: hen trong tiếng anh là gì

 • (thể dục,thể thao) giờ giải lao; khi không còn hiệp nhất (trong một trận đấu nhì hiệp)

  Xem thêm: lithe là gì

  Từ sát giống

  half-timer


Từ vựng giờ đồng hồ Anh bám theo công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản