hanger là gì

/´hæηgə/

Thông dụng

Danh từ

Người treo, người dán (giấy)
Giá treo, dòng sản phẩm móc, dòng sản phẩm mắc
Người treo cổ
Gươm cộc (đeo lủng lẳng ở thắt lưng)
Nét móc (nét viết lách cong (như) dòng sản phẩm móc)
Rừng cây mặt mũi sườn đồi

Chuyên ngành

Xây dựng

Thanh đứng (của dàn)

Cơ - Điện tử

Móc, vòng treo, tai treo, giá bán treo, tai, vấu

Cơ khí & công trình

móc gắn

Hóa học tập & vật liệu

giá móc

Kỹ thuật cộng đồng

cái móc
cánh treo
giá treo
casing hanger
giá treo ống khoan
coat hanger die
khuôn kéo sợi giá bán treo
liner hanger
giá treo ống hỏng
pipe hanger
giá treo ống
pipeline hanger (bracket)
giá treo đàng ống
post hanger
trục giá bán treo
spring hanger
giá treo bởi vì lò xo
stirrup hanger
giá treo loại bàn đạp
sucker rod hanger
giá treo cần thiết bơm hút
móc treo
spring hanger
móc treo lò xo
top hanger
móc treo đỉnh tháp (khoan)
sự treo
inserted hanger
sự treo bởi vì móc
thanh Chịu đựng kéo
tai voi

Kinh tế

bảng quảng cáo
giá treo
tobacco hanger
giá treo dung dịch lá
track hanger
giá treo đàng dẫn
track hanger
giá treo dung dịch lá

Địa chất

cái móc, giá bán treo

Bạn đang xem: hanger là gì

Xem thêm: treatment là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ