hard copy là gì

Bản mượt là phiên bạn dạng đọc dễ dàng của 1 phần tài liệu ko được ấn bên trên phương tiện đi lại vật lý cơ, nhất là khi được tàng trữ hoặc hiện trên PC.

Bạn đang xem: hard copy là gì

1.

Anh ấy tiếp tục gửi bạn dạng mượt của report cho tới người tiêu dùng của tất cả chúng ta.

He already sent our client a soft copy of the report.

2.

Xem thêm: plastic nghĩa là gì

Vui lòng gắn thêm kèm cặp bạn dạng mượt của phần này và hình tượng của phần tử.

Please attach the soft copy of this section and the departmental logo.

Xem thêm: protector là gì

Cùng phân biệt hard copy soft copy nha!

- Bản mượt (soft copy) là bạn dạng sao năng lượng điện tử của một vài loại tài liệu, ví dụ như tệp được coi bên trên màn hình hiển thị PC hoặc được truyền bên dưới dạng tệp gắn thêm kèm cặp e-mail.

- Bản cứng (hard copy) là bạn dạng được ấn đi ra giấy má của hình hình họa hoặc tư liệu.