haunt là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈhɔnt/

Danh từ[sửa]

haunt /ˈhɔnt/

 1. Nơi thông thường tới lui, điểm hoặc lai vãng.
 2. Nơi thú thông thường cho tới mò mẫm bùi nhùi.
 3. Sào huyệt (của bọn cao bồi... ).

Ngoại động từ[sửa]

haunt ngoại động từ /ˈhɔnt/

Bạn đang xem: haunt là gì

 1. Năng tới lui, hoặc tới lui (nơi nào là, người nào).
 2. Ám hình họa (ai) (ý nghĩ).

Chia động từ[sửa]

haunt

Xem thêm: 188bet gs – Cổng Game Uy Tín Luôn Là Sự Lựa Chọn Của Bet Thủ

Xem thêm: boilerplate là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to haunt
Phân kể từ hiện nay tại haunting
Phân kể từ vượt lên trước khứ haunted
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại haunt haunt hoặc hauntest¹ haunts hoặc haunteth¹ haunt haunt haunt
Quá khứ haunted haunted hoặc hauntedst¹ haunted haunted haunted haunted
Tương lai will/shall² haunt will/shall haunt hoặc wilt/shalt¹ haunt will/shall haunt will/shall haunt will/shall haunt will/shall haunt
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại haunt haunt hoặc hauntest¹ haunt haunt haunt haunt
Quá khứ haunted haunted haunted haunted haunted haunted
Tương lai were to haunt hoặc should haunt were to haunt hoặc should haunt were to haunt hoặc should haunt were to haunt hoặc should haunt were to haunt hoặc should haunt were to haunt hoặc should haunt
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại haunt let’s haunt haunt
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

haunt nội động từ /ˈhɔnt/

 1. Thường lảng vảng, thông thường tới lui, thông thường lai vãng.
  to haunt in (about) a place — thông thường lảng vảng ở một điểm nào
  to haunt with someone — năng tới lui ai

Chia động từ[sửa]

haunt

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to haunt
Phân kể từ hiện nay tại haunting
Phân kể từ vượt lên trước khứ haunted
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại haunt haunt hoặc hauntest¹ haunts hoặc haunteth¹ haunt haunt haunt
Quá khứ haunted haunted hoặc hauntedst¹ haunted haunted haunted haunted
Tương lai will/shall² haunt will/shall haunt hoặc wilt/shalt¹ haunt will/shall haunt will/shall haunt will/shall haunt will/shall haunt
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại haunt haunt hoặc hauntest¹ haunt haunt haunt haunt
Quá khứ haunted haunted haunted haunted haunted haunted
Tương lai were to haunt hoặc should haunt were to haunt hoặc should haunt were to haunt hoặc should haunt were to haunt hoặc should haunt were to haunt hoặc should haunt were to haunt hoặc should haunt
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại haunt let’s haunt haunt
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "haunt", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://9film.edu.vn/w/index.php?title=haunt&oldid=1850828”