have intention of là gì

Intention lớn hoặc intention of đều đem nghĩa dự định, tế bào mô tả một người triển khai mục tiêu của tớ. Sau intention lớn người sử dụng động kể từ vẹn toàn kiểu mẫu, sau intention of động kể từ thêm thắt ing.

Intention to /ɪnˈtenʃn, tuː/: dự định, ý tình.

Bạn đang xem: have intention of là gì

Something that you want and plan lớn tự.

Phân biệt intention lớn và intention of Một vật gì này mà bạn thích và ý định thực hiện.

Ex: It wasn't my intention lớn exclude her from the list, I just forgot her.

Tôi không tồn tại dự định loại cô ấy thoát khỏi list, tôi chỉ quên cô ấy.

Ex: To date, four candidates have declared their intention lớn run rẩy for governor.

Cho đến giờ, 4 người tìm việc vẫn tuyên tía dự định của mình rời khỏi giành cử chức thống đốc.

Ex: It has always been my declared intention lớn sail round the world.

Tôi luôn luôn sở hữu dự định tuyên tía cút thuyền vòng xung quanh trái đất.

Ex: The UN announced its intentions lớn toughen sanctions still further.

Liên Hợp Quốc tuyên tía dự định tăng nhanh những giải pháp trừng trị vẫn tồn tại không chỉ có thế.

Intention of /ɪnˈtenʃn, əv/: mục tiêu, dự định.

Xem thêm: flimsy là gì

Ex: She bought a gun with the intention of killing her attackers.

Cô ấy mua sắm một khẩu pháo với dự định giết mổ bị tiêu diệt những kẻ tiến công cô.

Ex: I've no intention of changing my plans just lớn fit in with his.

Tôi không tồn tại dự định thay cho thay đổi plan của tớ chỉ nhằm phù phù hợp với anh ấy.

Ex: Tom had no intention of ever seeing Mary again.

Tom không tồn tại dự định hội ngộ Mary nữa.

Note: Nếu tao người sử dụng cụm kể từ have no intention thì tiếp sau đó nên là of + verb +ing chứ không cần trình bày have no intention lớn.

Ex: We have no intention of launching a pre-emptive strike but we will retaliate if provoked.

Chúng tôi không tồn tại dự định phát động một cuộc tiến công phủ đầu tuy nhiên công ty chúng tôi tiếp tục trả nủa nếu như bị khiêu khích.

Ex: I have no intention of coming lớn this thành phố.

Xem thêm: duty of care là gì

Tôi không tồn tại dự định cho tới TP. Hồ Chí Minh này.

Tư liệu tham ô khảo: Dictionary of English Usage. Bài ghi chép phân biệt intention lớn và intention of được biên soạn vì như thế nghề giáo trung tâm giờ Anh SGV.

Nguồn: http://9film.edu.vn