have sth in mind là gì

Đăng nhập khi 11:11 17/12/2013 vì thế Đỗ Thị Hải Yến

Hãy khám phá những điều thú vị hoặc đăng ký trở nên viên bên trên Ucan, trang web học tập giờ Anh rất rất đỉnh!

Bạn đang xem: have sth in mind là gì

Keep an open mind - Không tóm lại vội vàng vàng trước lúc biết đúng chuẩn sự việc

Bear in mind – nhớ

Have something in mind – với ý tưởng phát minh này…

Have something on your mind – phiền lòng về điều gì đó…

My mind went blank – ko thể ghi nhớ ra…

Xem thêm: fluency là gì

It slipped my mind – quên tổn thất rồi…

Put your mind at ease – chớ phiền lòng quá…

Broaden the mind – không ngừng mở rộng hiểu biết

12jav.net

Xem thêm: hamlet là gì


Nhận bài học kinh nghiệm mới nhất từng tuần

Hãy nhằm lại gmail của người tiêu dùng, Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục gửi bài học kinh nghiệm mới nhất cho mình từng tuần

Đăng kí theo gót dõi kênh sẽ được coi những đoạn Clip bài xích giảng hoặc nhất