hear from là gì

Cùng là ‘hear’ – nghe, tuy nhiên Lúc lên đường với mọi giới kể từ không giống nhau bọn chúng sẽ sở hữu được chân thành và ý nghĩa không giống nhau. Cùng học tập cơ hội phân biệt và thực hiện một bài xích tập dượt nho nhỏ nhằm ghi nhớ lâu rộng lớn nhé.

  • Hear about /hɪr əˈbaʊt/: nghe về. Tức là các bạn được thông tin, đã có được vấn đề hoặc sự nắm vững về điều gì bại.

Ví dụ:

Bạn đang xem: hear from là gì

Have you heard about Shelly? Marry told má she was sick last week.

Bạn đem nghe được gì về Shelly không? Marry rằng với tớ cậu ấy bị nhức nhối tuần trước đó.

  • Hear of /hɪr əv/: biết gì về việc tồn bên trên của ai/cái gì…

Ví dụ:

Have you heard of the Atlantic civilization?

Bạn đem biết gì về nền văn minh Atlantic không?

No, I haven’t

Không, tớ không biết gì.

  • Hear from /hɪr frəm/: nghe từ…, tức là đã có được vấn đề kể từ ai hoặc kể từ mối cung cấp này bại.

Ví dụ

heard from Jane that Sue is now working for a big company.

Tôi nghe kể từ Jane rằng Sue giờ đang được thao tác làm việc cho 1 tập đoàn.

Bài tập

Bạn hãy điền cụm kể từ tương thích vô dù chống

Xem thêm: primary care là gì

  1.    Marry … Jimmy that she has pass the exam.
  2.    I’ve ever … that the alien came to tát the earth from long times ago.
  3.    We haven’t … any thing … Linda for 2 weeks. Where is she now?

Đáp án

  1. Heard from
  2. Heard of   
  3. Heard…about

(Theo myenglishteacher.eu)

TIN LIÊN QUAN

Được kiến thiết và cải cách và phát triển từ thời điểm năm 2012, E-SPACE VIỆT NAM là đơn vị chức năng trước tiên taị nước ta vận dụng quy mô dạy dỗ và học tập "1 THẦY 1 TRÒ". Đến ni Trung tâm đang được thú vị rộng lớn 10.000 học tập viên bên trên từng toàn nước theo dõi học tập nhằm nâng lên chuyên môn giờ Anh của tôi.

Nhiều tập đoàn lớn, công ty rộng lớn đã và đang tin tưởng lựa lựa chọn E-Space Viet Nam là đối tác chiến lược giảng dạy giờ Anh chính: Tập đoàn dầu khí Viet Nam, Tập đoàn FPT, Harvey Nash Viet Nam, Vietglove...

THÔNG TIN

THƯ VIỆN

4986

5768 Lượt chuyển vận

2679

Xem thêm: why là gì trong tiếng việt

3782 Lượt chuyển vận

2789

3569 Lượt chuyển vận

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO DOANH NGHIỆP