here là gì

Công cụ cá nhân
 • /hiə/

  Thông dụng

  Phó từ

  Đây, ở trên đây, tại đoạn này
  here and there
  đó đây
  come here!
  lại đây!
  look here!
  trông đây!, nghe đây!
  here below
  trên trần gian này
  here he stopped reading
  đến trên đây anh tớ ngừng đọc

  Thán từ

  Này!
  here, make him a call
  này, hãy gọi điện thoại thông minh mang lại anh tớ đi
  Có mặt! (khi điểm danh)

  Cấu trúc từ

  here you are
  đây cái anh đang được cần thiết đây; trên đây đích thị là vấn đề anh mong muốn biết đây
  Here's to tướng you!
  Here's how!
  Xin chúc mức độ khoẻ anh (thường) thưa Lúc chúc rượu
  here goes!
  (thông tục) này, chính thức nhé!
  here, there and everywhere
  ở từng tất cả điểm, mọi nơi từng chỗ
  neither here nor there
  (thông tục) ko đích thị vào việc, ko quan tiền trọng

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adverb
  attendant , attending , available , hereabouts , hither , hitherto , in this direction , on board , on deck , on hand , on-the-spot , on this spot , present , within reach

  Từ trái khoáy nghĩa

  Bạn đang xem: here là gì

  Xem thêm: opt to là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ