hiện tượng tiếng anh là gì

Hiện tượng là việc khiếu nại xẩy ra nhưng mà quả đât hoàn toàn có thể để ý, phân biệt được.

Bạn đang xem: hiện tượng tiếng anh là gì

1.

Trọng lực là hiện tượng lạ ngẫu nhiên.

Gravity is a natural phenomenon.

2.

Nguyệt thực là 1 trong những hiện tượng lạ khan hiếm gặp gỡ.

Xem thêm: duty of care là gì

An eclipse of the moon is a rare phenomenon.

Một số kể từ đồng nghĩa tương quan của phenomenon:

- vấn đề (occurrence): Street-fights are an everyday occurrence in this area of the đô thị.

Xem thêm: poo nghĩa là gì

(Đánh nhau bên trên mặt phố là việc việc thông thường ngày ở chống này của TP. Hồ Chí Minh.)

- mùa (episode): He still has therapy for his PTSD and not long ago, he had an episode.

(Anh ấy vẫn đang được chữa trị hậu thanh lịch chấn tư tưởng và gần đây, anh ấy đã biết thành một mùa.)