hiệu quả tiếng anh là gì

Hiệu trái khoáy là kỹ năng dẫn đến thành phẩm mong ước hoặc kỹ năng tạo ra rời khỏi sản lượng mong ước.

Bạn đang xem: hiệu quả tiếng anh là gì

1.

Chúng tôi thấy là chạy lăng xê bên trên Instagram cực kỳ hiệu suất cao.

We find advertising on Instagram very effective.

2.

Xem thêm: car đọc tiếng anh là gì

Truyền hình là một trong những phương tiện đi lại truyền thông hiệu suất cao.

Television is an effective means of communication.

Xem thêm: given that là gì

Cùng là danh kể từ của kể từ effective (hiệu quả) tuy nhiên effectiveness với efficiency khác nhau nha!

- Hiệu trái khoáy (effectiveness) có tức là "tạo rời khỏi một thành phẩm được ao ước muốn".

- Hiệu trái khoáy (efficiency) có tức là "có kỹ năng dẫn đến thành phẩm mong ước nhưng mà ko tiêu tốn lãng phí vật tư, thời hạn hoặc năng lượng".