highlight nghĩa là gì

/ˈhaɪˌlaɪt/

Thông dụng

Danh từ

Chỗ nổi trội nhất, vị trí đẹp tuyệt vời nhất, vị trí sáng sủa nhất (trong một bức tranh)
(số nhiều) điểm nổi trội nhất, địa điểm nổi trội nhất, vấn đề nổi trội nhất, đường nét nổi trội nhất

Ngoại động từ

Làm nổi trội, nêu bật

Hình thái từ

  • V_ed: highlighted
  • V_ing:highlighting

Chuyên ngành

Toán & tin cẩn

nêu bật

Giải quí VN: Một ký tự động, kể từ, khối văn bạn dạng, hoặc một mệnh lệnh được hiển thị hòn đảo màu sắc ( tối-sáng, đen-trắng) bên trên màn hình hiển thị, nhằm chứng tỏ địa điểm hiện nay hành của con cái chạy. Thuật ngữ này nhiều khi được sử dụng đồng nghĩa tương quan với cusror (con chạy).

Xây dựng

điểm sáng

Điện tử & viễn thông

ấn định

Điện lạnh

vùng sáng sủa rõ
vùng nổi bật

Kỹ thuật cộng đồng

nêu rõ

Giải quí VN: Một ký tự động, kể từ, khối văn bạn dạng, hoặc một mệnh lệnh được hiển thị hòn đảo màu sắc ( tối-sáng, đen-trắng) bên trên màn hình hiển thị, nhằm chứng tỏ địa điểm hiện nay hành của con cái chạy. Thuật ngữ này nhiều khi được sử dụng đồng nghĩa tương quan với cusror (con chạy).

Bạn đang xem: highlight nghĩa là gì

làm nổi bật

Giải quí VN: Một ký tự động, kể từ, khối văn bạn dạng, hoặc một mệnh lệnh được hiển thị hòn đảo màu sắc ( tối-sáng, đen-trắng) bên trên màn hình hiển thị, nhằm chứng tỏ địa điểm hiện nay hành của con cái chạy. Thuật ngữ này nhiều khi được sử dụng đồng nghĩa tương quan với cusror (con chạy).

Xem thêm: lip balm là gì

Xem thêm: sitter là gì

nổi
vùng rõ ràng nhất

Kinh tế

nêu bật

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
best part , climax , feature , focal point , focus , high point , high spot , main feature , peak , emphasize , play up , stress

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ