hip là gì

/hip/

Thông dụng

Danh từ

(giải phẫu) hông
(kiến trúc) mép bờ (mái nhà)
(thực vật học) trái ngược của cây tầm xuân ( (cũng) rose-hip)
Chứng u uất, sự ưu tư ( (cũng) hyp)
to have someone on the hip
thắng thế ai
Đặt ai nhập thế bất lợi
To smite somebody hip and thigh

Xem smite

Ngoại động từ

Làm ngán chán nản, nhiều chuyện muộn

Thán từ

Hoan hô!

Tính từ

Hợp thời, tân thời
Sành điệu, hợp ý thời trang

Chuyên ngành

Xây dựng

góc đỉnh hồi

Giải quí EN: The external angle formed at the junction of two sloping sides of a hip roof.

Bạn đang xem: hip là gì

Giải quí VN: Một tầm nhìn kể từ phía bên ngoài được tạo hình bởi vì sự giao phó tách của nhì sườn dốc nhì mặt mũi của cái hình tháp.

Xem thêm: dear nghĩa là gì

Xem thêm: priceless là gì

góc đỉnh nóc

Y học

hông, háng, vùng khung người điểm xương đùi khớp với sườn chậu

Kỹ thuật công cộng

biên trên
chái nhà
khe mái
mái hồi

Kinh tế

cẳng trườn sau
đùi
quả tầm xuân

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
all the rage , chic , chichi * , contemporary , cool * , current , faddy , hot * , in style , in-thing , in vogue , latest , latest thing * , mod * , modern , modish * , natty * , new , now , popular , smart , sophisticated , trendsetting , trendy , with it * , alive , awake , cognizant , sensible , sentient , wise , aware , coxa , fashionable , groovy , haunch , huckle , knowledgeable , loins , onto , pelvis , stylish

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ