hit the nail on the head nghĩa là gì

Key Takeaways

 • Phát âm: /hɪt ðə neɪl ɒn ðə hɛd/

  Bạn đang xem: hit the nail on the head nghĩa là gì

 • Định tức thị rằng hoặc thực hiện điều gì một cơ hội đúng chuẩn, rõ nét hoặc tận gốc

 • Nguồn gốc và cách sử dụng Hit the nail on the head

 • Những cơ hội miêu tả tương đương: Spot on, Right on target, On the money, On the button, On the nose

 • Hit the nail on the head nhập văn cảnh thực tế

Hit the nail on the head là gì?

Phát âm: /hɪt ðə neɪl ɒn ðə hɛd/

Định nghĩa: Theo tự vị, "Hit the nail on the head" tức là rằng hoặc thực hiện điều gì một cơ hội đúng chuẩn, rõ nét hoặc hoàn toàn. Đây là 1 trong những cơ hội miêu tả phổ biến nhập giờ đồng hồ Anh nhằm bảo rằng ai này đã xác lập hoặc tế bào miêu tả một yếu tố một cơ hội đúng chuẩn.

Ví dụ:

 • "You hit the nail on the head when you said our company needs more innovative thinking." (Bạn đang được đúng vào khi bảo rằng doanh nghiệp tất cả chúng ta cần thiết nhiều tâm trí tạo nên rộng lớn.)

 • "I think John hit the nail on the head when he identified the main cause of the problem." (Tôi nghĩ về John đang được đúng vào khi anh ấy xác lập được vẹn toàn nhân chủ yếu của yếu tố.)

 • "Mary hit the nail on the head when she said that we all need to tát work together to tát achieve the project's goals." (Mary đang được đúng vào khi bảo rằng tất cả chúng ta cần thiết thao tác làm việc cùng với nhau nhằm đạt được tiềm năng của dự án công trình.)

Nguồn gốc và cách sử dụng Hit the nail on the head

Cụm kể từ "Hit the nail on the head" đem xuất xứ kể từ hành vi đóng góp đinh nhập thực tiễn. Khi đóng góp một cái đinh, nếu như tiến công trúng đầu đinh, nó sẽ bị thụt nhập mộc một cơ hội đơn giản và dễ dàng và gọn gàng ghẽ. Cụm kể từ này thể hiện nay một hình hình ảnh trực quan tiền, nhưng mà quý khách rất có thể đơn giản và dễ dàng liên tưởng cho tới việc triển khai một việc gì tê liệt một cơ hội đúng chuẩn.

Tuy nhiên, văn cảnh dùng cụm kể từ này thời nay thông thường tương quan cho tới việc rằng hoặc thực hiện điều gì một cơ hội đúng chuẩn, chứ không chỉ là số lượng giới hạn trong các việc đóng góp đinh.

Tham khảo thêm: Tổng phù hợp 100 trở nên ngữ nhập giờ đồng hồ Anh (idioms) thông thường bắt gặp nhất

Nguồn gốc và cách sử dụng Hit the nail on the head

Cách người sử dụng idiom Hit the nail on the head

Vai trò nhập câu

"Hit the nail on the head" được dùng như 1 cụm kể từ động kể từ hoặc cụm kể từ trạng ngôn nhằm tế bào miêu tả sự đúng chuẩn của một chủ kiến, để ý, hoặc hành vi.

Vị trí nhập câu

Cụm kể từ "hit the nail on the head" thông thường được dùng như 1 cụm động kể từ ở cuối câu.

Ví dụ:

Ở cuối câu:  "The issue is we need to tát find ways to tát retain employees longer, not just increase salaries. You hit the nail on the head." (“Vấn đề là tất cả chúng ta cần thiết tìm hiểu cơ hội lưu giữ chân nhân viên cấp dưới lâu rộng lớn, ko cần tăng lộc. quý khách đang được rằng chính.”)

Đầu câu, như 1 câu song lập.

Ví dụ: "Hit the nail on the head! That's exactly why we need to tát focus on developing new products." ("Đúng rồi! Đó đó là nguyên nhân tất cả chúng ta cần thiết triệu tập nhập việc cải cách và phát triển những thành phầm mới mẻ.")

Cụm kể từ này cũng khá được đặt tại đằm thắm câu, Lúc thể hiện một chủ kiến hoặc phán xét.

Ví dụ: "I think you hit the nail on the head when you said that we need to tát improve our workflows." ("Tôi nghĩ về các bạn đang được rằng đúng vào khi bảo rằng tất cả chúng ta cần thiết nâng cao tiến độ thao tác làm việc.")

Các từ/cụm kể từ thông thường chuồn kèm

 • "Really"

"In your thesis about artificial intelligence, you really hit the nail on the head regarding the ethical concerns we need to tát address." 

(Trong luận văn về trí tuệ tự tạo của người sử dụng, các bạn đang được đúng vào khi chỉ ra rằng những ông tơ quan hoài về đạo đức nghề nghiệp nhưng mà tất cả chúng ta cần thiết giải quyết)

 • "I think [someone] hit the nail on the head"

"I think Mike hit the nail on the head when he suggested we study in groups to tát better understand the material." 

(Tôi nghĩ về Mike đang được rằng đúng vào khi anh ấy khuyến nghị tất cả chúng ta nên học tập group nhằm làm rõ rộng lớn về tài liệu)

 • "[Someone's] comments about [something] hit the nail on the head"

"Lucy's comments about the need for more practical assignments in our programming class hit the nail on the head." 

(Những comment của Lucy về sự việc cần phải có thêm thắt nhiều bài xích luyện thực hành thực tế nhập lớp lập trình sẵn của tất cả chúng ta đang được đặc biệt chủ yếu xác)

 • "That's exactly/precisely it" or "Exactly/Precisely"

"You've hit the nail on the head! That's exactly it - the core of scientific learning is not just memorizing facts, but understanding the process and developing analytical thinking." 

(Bạn đang được rằng đúng! Đúng là vì vậy - trọng tâm của việc học tập khoa học tập không chỉ là là ghi ghi nhớ thực sự, nhưng mà còn là một hiểu tiến độ và cải cách và phát triển suy nghĩ phân tích)

Những cơ hội miêu tả tương đương

Có một trong những cơ hội miêu tả tương tự với cụm kể từ "hit the nail on the head" nhập giờ đồng hồ Anh. Ví dụ:

 • "Spot on": Cụm kể từ này thông thường được sử dụng nhập giờ đồng hồ Anh - Anh nhằm có một điều gì này đã được triển khai hoặc rằng một cơ hội đúng chuẩn. 

Ví dụ: "Your analysis of the situation was spot on." (Phân tích của người sử dụng về tình hình là trọn vẹn đúng chuẩn.)

 • "Right on target": Cụm kể từ này cũng có thể có nghĩa tương tự động như "hit the nail on the head", nhắc đến việc đạt được tiềm năng một cơ hội đúng chuẩn. 

Ví dụ: "His prediction about the sales trend was right on target." (Dự đoán của anh ý ấy về Xu thế bán sản phẩm vô nằm trong đúng chuẩn.)

 • "On the money": Cụm kể từ này được sử dụng nhập giờ đồng hồ Bắc Mỹ nhằm chỉ sự đúng chuẩn. 

Ví dụ: "Your diagnosis of the problem was on the money." (Bạn chẩn đoán yếu tố vô nằm trong đúng chuẩn.)

 • "On the button" or "On the nose": Cả nhị cụm kể từ này đều tức là đúng chuẩn hoặc đúng vào khi. 

Ví dụ: "His solution was right on the button." (Cách giải quyết và xử lý của anh ý ấy vô nằm trong chủ yếu xác)

Tất cả những cụm kể từ bên trên đều rất có thể được dùng để thay thế thế mang lại "hit the nail on the head" trong không ít văn cảnh.

Hit the nail on the head nhập văn cảnh thực tế

Cụm kể từ "hit the nail on the head" thông thường được dùng trong không ít văn cảnh thực tiễn, thông thường là nhằm chúc mừng hoặc thừa nhận sự đúng chuẩn trong các việc rằng, hiểu hoặc làm cái gi tê liệt. 

 • Trong buổi họp công việc

"Bob, you've really hit the nail on the head with your assessment of the project. We need to tát focus more on quality than vãn tốc độ."

(Bob, các bạn thực sự đang được rằng đúng chuẩn với reviews của tôi về dự án công trình. Chúng tao cần thiết triệu tập nhiều hơn thế nữa nhập quality thay cho vận tốc.)

Hit the nail on the head nhập văn cảnh thực tế

 • Trong một cuộc thảo luận về yếu tố xã hội

"Sarah hit the nail on the head when she said that the root of the problem is not individuals, but systemic issues."

(Sarah đang được rằng đúng chuẩn Lúc cô ấy bảo rằng căn cơ của yếu tố ko cần là cá thể, nhưng mà là những yếu tố khối hệ thống.)

 • Trong cuộc nói chuyện mặt hàng ngày

You hit the nail on the head when you said I was stressed. I've been having a really tough week at work."

(Bạn đang được rằng đúng vào khi rằng tôi đang được stress. Tôi đang được trải qua quýt một tuần thao tác làm việc thực sự trở ngại.)

Xem thêm: objection là gì

Bài luyện ứng dụng

Chọn kể từ hoặc cụm kể từ phù hợp đồng nghĩa tương quan hoặc ngược nghĩa với "hit the nail on the head" trong số câu sau.

Bài 1: Tìm kể từ đồng nghĩa tương quan với “hit the nail on the head” và điền nhập địa điểm trống

 1. When he said we should focus on digital marketing, he _______.

a) was spot on

b) missed the point

c) was way off

d) didn't know what he was talking about

 1. The doctor _______ when she diagnosed the illness as being caused by a rare strain of bacteria.

a) was right on the money

b) got it wrong

c) didn't understand the situation

d) was off the mark

 1. During our discussion about climate change, you _______ when you said we need more action and less talk.

a) got it right

b) was inaccurate

c) missed the mark

d) was in the wrong ballpark

Bài 2: Tìm kể từ ngược nghĩa với “hit the nail on the head” và điền nhập địa điểm trống

 1. When he said that the earth is flat, he _______.

a) was spot on

b) missed the mark

c) was correct

d) got it right

 1. The politician _______ when he blamed the economic crisis on the education system.

a) was right on the money

b) got it wrong

c) got it right

d) was accurate

 1. The teacher _______ when she said I was not paying attention in class.

a) was accurate

b) was way off

c) hit the nail on the head

d) was spot on

Đáp án

Bài 1: Tìm kể từ đồng nghĩa tương quan với “hit the nail on the head” và điền nhập địa điểm trống

 1. When he said we should focus on digital marketing, he _______.

Đáp án: a) was spot on

Giải thích: "Was spot on" tức là chính, đúng chuẩn - một ý nghĩa sâu sắc tương tự động như "hit the nail on the head". 

 1. The doctor _______ when she diagnosed the illness as being caused by a rare strain of bacteria.

Đáp án: a) was right on the money

Giải thích: "Was right on the money" tức là đặc biệt đúng chuẩn, điều này tương tự động với "hit the nail on the head". Tức là, chưng sĩ đang được đúng chuẩn Lúc chẩn đoán căn bệnh bởi một dạng vi trùng khan hiếm bắt gặp phát sinh.

 1. During our discussion about climate change, you _______ when you said we need more action and less talk.

Đáp án: a) got it right

Giải thích: "Got it right" tức là chính, đúng chuẩn, điều này kiểu như với "hit the nail on the head". Tức là, nhập cuộc thảo luận của tất cả chúng ta về đổi khác nhiệt độ, các bạn đang được chính khi chúng ta rằng tất cả chúng ta cần thiết hành vi nhiều hơn thế nữa và không nhiều rỉ tai rộng lớn.

Bài 2: Tìm kể từ ngược nghĩa với “hit the nail on the head” và điền nhập địa điểm trống

 1. When he said that the earth is flat, he _______.

Đáp án: b) missed the mark

Giải thích: "Missed the mark" tức là sai, ko đúng chuẩn, điều này ngược ngược với "hit the nail on the head". Tức là, Lúc anh tao bảo rằng ngược khu đất là bằng, anh tao đang được sai.

 1. The politician _______ when he blamed the economic crisis on the education system.

Đáp án: b) got it wrong

Giải thích: "Got it wrong" tức là ko đúng chuẩn, sai, điều này ngược ngược với "hit the nail on the head". Tức là, chủ yếu trị gia đang được sai Lúc anh tao sập lỗi mang lại khối hệ thống dạy dỗ vì thế cuộc khủng hoảng rủi ro tài chính.

 1. The teacher _______ when she said I was not paying attention in class.

Đáp án: b) was way off

Giải thích: "Was way off" tức là trọn vẹn sai, điều này ngược ngược với "hit the nail on the head". Tức là, nhà giáo đang được trọn vẹn sai Lúc cô ấy rằng tôi ko xem xét nhập lớp.

Xem thêm: send nghĩa là gì

Tổng kết

Cụm kể từ "hit the nail on the head" đang trở thành một cơ hội rằng thông dụng nhằm miêu tả sự đúng chuẩn và chính đắn. Khi ai tê liệt "hits the nail on the head", bọn họ không chỉ là chính về yếu tố, mà còn phải thể hiện nay sự uyên thâm và nắm vững thâm thúy về nó. Việc dùng cụm kể từ này nhập tiếp xúc không chỉ là chung tạo nên sự rõ nét, mà còn phải reviews cao sự nắm vững và góp sức của những người rằng. Qua việc dùng "hit the nail on the head", tất cả chúng ta rất có thể kiến thiết một tiếp xúc hiệu suất cao và tôn trọng người không giống vào cụ thể từng nghành cuộc sống thường ngày và việc làm.

Nguồn tham lam khảo

"Hit the Nail on the Head." TheFreeDictionary.com, idioms.thefreedictionary.com/hit+the+nail+on+the+head.