hitting là gì

danh từ

đòn, cú tấn công trúng (đấm, phun, ném)

Bạn đang xem: hitting là gì

một đòn hay

tía đòn trúng năm đòn hụt

việc trở nên công; việc đạt kết quả; việc may mắn

phiên bản kịch mới nhất cực kỳ trở nên công

điều chỉ trích cay độc, phán xét gay gắt

câu cơ nhằm mục đích chỉ trích tôi đấy

ngoại động từ

tấn công, đấm trúng, phun trúng, ném trúng

tấn công mạnh vào

tấn công trúng đầu ai

chạm nên, vấp váp nên, chạm trúng

chạm nguồn vào cửa

(nghĩa bóng) chạm nọc, xúc phạm cho tới, thực hiện thương tổn, thực hiện khổ đau (về tình thương...)

bị đòn nặng; bị tấn công trúng; (nghĩa bóng) bị xúc phạm nặng nề nề; bị chạm nọc, bị nhức khổ

dò thám rời khỏi, vớ được

dò thám rời khỏi tuyến đường lên đường đúng

phù hợp với, đích thị với

phù hợp với (đúng với) sở trường của ai

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đạt cho tới, đạt được, tới

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) say đắm, đam mê

say đắm rượu chè

nội động từ

( + at ) nhằm mục đích đánh

( + on , upon ) dò thám rời khỏi, vớ được

Xem thêm: manipulator là gì

dò thám rời khỏi một nối tiếp hoạch

nhại quả như hệt, tái diễn quả như in

tấn công cho tới tấp; đấm nên, đấm ngược túi bụi

(thể dục,thể thao) tấn công bụng bên dưới, tấn công sai luật (quyền Anh)

(nghĩa bóng) đùa ko chính đại quang minh, đùa thủ thuật, đùa xấu

đồng ý với ai, hợp tác ăn ý với ai, tâm đầu ý phù hợp với ai

hợp tác ăn ý cùng nhau, tâm đầu ý phù hợp với nhau

đoán trúng, phát biểu đúng

thoả mãn điều đang được cần

chỉ bàn những vần đề chủ yếu (trong một cuộc thảo luận)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) rời khỏi lên đường, lên đường

đi dạo, lên đường du lịch

nổi trận lôi đình, nổi cơn tam bành

rơi xuống đất

sẵn sàng hành động

nện cho tới ai một trận rời khỏi trò

lên đường ngủ

được thịnh hành rộng lớn rãi

tấn công trúng đích, thấu cáy

rất rõ ràng ràng so với ai

trúng mánh, vô mánh

tấn công kẻ trượt ngựa

Xem thêm: skin là gì

trở nên công

khêu lại nỗi nhức buồn

hoảng sợ, lúng túng