hold tiếng anh là gì

/hould/

Thông dụng

Danh từ

Khoang (cửa tàu thủy)
Sự cố gắng, sự sở hữu, sự bắt chặt
to take (get, keep) hold of
sở hữu, bắt chặt (cái gì)
(nghĩa bóng) sự bắt được, sự hiểu thấu
to get hold of a secret
bắt được điều túng thiếu mật
(nghĩa bóng) tác động
to have a great hold on (over) somebody
đem tác động (uy tín) rộng lớn so với ai
vật nhằm bắt lấy; vật đỡ; địa điểm dựa
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vọng gác ải, trở nên luỹ, pháo đài
( (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự nhốt cầm
( kể từ Mỹ,nghĩa Mỹ) căn nhà lao, căn nhà tù

Ngoại động từ

cố gắng, bắt, lưu giữ, sở hữu, lưu giữ vững vàng
to hold a pen
cố gắng bút
to hold an office
lưu giữ một chức vụ
to hold one's ground
lưu giữ vững vàng lập trường; (quân sự) lưu giữ vững vàng vị trí; lưu giữ vững vàng mức độ khoẻ ko yếu đuối chuồn (người ốm)
lưu giữ, ở (trong một kiểu nào là đó)
to hold oneself erect
đứng trực tiếp người
to hold one's head
ngửng cao đầu
chứa chấp, tiềm ẩn
this room holds one hundred people
chống này chứa chấp được một trăm người
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kìm hãm (ai)
lưu giữ, nén, nín, kìm lại
to hold one's breath
nín khá, nín thở
to hold one's tongue
nín lặng; ko phát biểu gì
hold your noise!
yên ổn đi!, chớ thực hiện ầm lên thế!
to hold one's hand
kìm tay lại (không đi ra tay trừng trị tiến công đập...)
bắt nên lưu giữ lời hứa hẹn
to hold somebody in suspense
thực hiện cho tới ai nên ngấm đòn hóng đợi
choán, xâm lắc, thú vị, lôi cuốn
to hold someone's attention
thú vị sự lưu ý của ai
to hold one's audience
quyến rũ được thính giả
đem ý suy nghĩ là, cho rằng, coi là, coi là; tin yêu rằng
to hold oneself responsible for
tự động cho rằng bản thân đem trách móc nhiệm về
to hold strange opinions
đem những chủ ý kỳ quặc
to hold somebody in high esteem
kính mến ai, quý trọng ai
to hold somebody in contempt
coi khinh thường ai
to hold something cheap
coi rẻ rúng đồ vật gi, khinh thường dòng sản phẩm gì
I hold it good
tôi cho tới dòng sản phẩm dó là dúng (là nên làm)
(+ that) đưa ra quyết định là (toà án, thẩm phán...)
tổ chức triển khai, tổ chức
to hold a meeting
tổ chức triển khai một cuộc mít tinh anh, họp mít tinh
to hold negotiation
tổ chức đàm phán
phát biểu, chính (những điều lẽ...)
to hold insolent language
người sử dụng những điều lẽ láo xược
Theo, theo dõi xua đuổi, nối tiếp theo dõi
to hold a North course
tiếp tục theo dõi con phố về phía bắc

Nội động từ

(thường) (+ to lớn, by) lưu giữ vững vàng, lưu giữ vững chắc ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
to hold to lớn one's promise
lưu giữ điều hứa
to hold by one's principles
lưu giữ vững vàng lý lẽ của mình
will the anchor hold?
liệu néo đem vững chắc không?
nối tiếp, kéo dãn dài, còn mãi, cứ vẫn
will this fine weather hold?
nối tiếp, kéo dãn dài, còn mãi, cứ vẫn
Có có mức giá trị, đem hiệu lực hiện hành, rất có thể vận dụng ((cũng) to lớn hold good, to lớn hold true)
the rule holds in all case
điều lệ này còn có độ quý hiếm vào cụ thể từng ngôi trường hợp
does this principle hold good?
lý lẽ còn tồn tại độ quý hiếm nữa không?
(từ lóng) ((thường) phủ ấn định + with) nghiền trở nên
not to lớn hold with a proposal
ko nghiền trở nên một đề nghị
( kể từ cổ,nghĩa cổ) hold! đứng lại, ngừng lại; đợi một tí!

Cấu trúc từ

to hold back
ngăn lại, hội tụ lại, nén lại, kìm lại
giấu, lưu giữ kín đáo, lưu giữ riêng biệt (tin tức...)
do dự, ngập ngừng
(+ from) cố ngăn, cố nén
to lớn hold down
bắt phụ thuộc, bắt dựa vào, bắt phục tùng; áp bức
cúi (đầu)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nối tiếp lưu giữ, vẫn lưu giữ, vẫn (ở vô yếu tố hoàn cảnh nào là...)
to hold down an office
vẫn lưu giữ một chức vụ
to lớn hold forth
thể hiện, đề ra, nêu đi ra (một kiến nghị...)
nói; hò la thao diễn thuyết ((thường) xấu)
to hold forth to lớn the crowd
hò la thao diễn thuyết trước đám đông
to lớn hold in
phát biểu vững chắc, dám chắc
giam giữ
nén lại, kìm lại, dằn lại
to lớn hold off
lưu giữ ko cho tới lại gần; lưu giữ cơ hội xa
chậm lại, rốn lại
to lớn hold on
bắt chặt, lưu giữ chặt, bám chặt
giữ máy ko rời (dây nói)
to lớn hold out
giơ đi ra, đem ra
chịu đựng, kiên trì mềm dẳng; ko nhượng cỗ, ko đầu mặt hàng (thành bị vây hãm...)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ko cho tới, ko kể từ chối cho tới (cái gì nên cho)
to lớn hold over
nhằm trầm lắng, đình lại, trả lại
ở lại sau thời điểm không còn nhiệm kỳ; ở lại thêm thắt nhiệm kỳ
to hold together
gắn lại cùng nhau, hội tụ lại với nhau
gắn bó cùng nhau, liên minh với nhau
to lớn hold up
đem lên, giơ lên
đỡ, chống đỡ
vẫn vững vàng, vẫn duy trì
vẫn tại vị , kô trượt ( ngựa )
nêu đi ra , phô đi ra , đem ra
to be held up to lớn derision
bị thể hiện thực hiện trò cười
chặn đứng (ô tô...) ăn cướp
làm đình trệ, thực hiện ùn tắc (giao thông...)
hold on!
(thông tục) ngừng
to hold one's own
Xem own
to lớn hold something over somebody
luôn luôn luôn giơ đồ vật gi đe doạ ai
to hold water
kín, ko rò (thùng)
đứng vững vàng được (lập luận...)

hình thái từ

  • past held
  • PP : held
  • V_ing : holding

Chuyên ngành

Xây dựng

bệ đỡ

Cơ - Điện tử

Chỗ bắt, sự sở hữu, bệ hứng, (v) cố gắng, lưu giữ, hứng,kẹp

Giao thông & vận tải

khoang hàng
hầm chứa chấp hàng
cargo hold
hầm chứa chấp mặt hàng (bốc xếp)
hầm mặt hàng (tàu)
sự cất cánh chờ

Hóa học tập & vật liệu

cầm
chứa đựng

Toán & tin

giữ, chiếm; cố định

Kỹ thuật công cộng

chứa
active effluent hold-up tank
thùng chứa chấp dòng sản phẩm thải phóng xạ
cargo hold
hầm chứa chấp mặt hàng (bốc xếp)
static hold-up
lượng chứa chấp tĩnh (trong tháp trưng cất)
vapor hold-up
lượng chứa chấp khá nước
cố định
bolt hold
cố ấn định vị đai ốc
hold circuit
mạch cố định
hold relay
rơle cố định
hold-down nut
đai ốc chân cố định
hold-down plate
tấm cố định
kéo căng
kẹp chặt
nắm
dừng
hold open device
dụng cụ cố gắng tay
on-hold
ở tình trạng dừng
đựng
đựng (chất lỏng)
gây ứng suất
giữ
sự duy trì
sự giữ

Giải quí EN: In micromotion studies, the action of supporting an object with one hand while the other hand does work.

Giải quí VN: Trong những phân tích hoạt động vi tế bào, sự chống hứng một vật vị một tay trong những khi tay không giống thao tác làm việc.

Bạn đang xem: hold tiếng anh là gì

sự lưu giữ chặt
treo
hold circuit
mạch treo
hold time
thời gian dối treo

Kinh tế

cầm (phiếu khoán)
cầm (phiếu quán)
có giá chỉ trị
có hiệu lực
giữ
hầm tàu
nắm giữ
sổ
sở hữu (tài sản, khu đất đai)
thuyền
tiến hành

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
authority , clasp , clench , clinch , clout , clutch , control , dominance , dominion , grip , influence , occupancy , occupation , ownership , pull , purchase , retention , sway , tenacity , tenure
verb
adhere , arrest , bind , bottle up , carry , catch , kiểm tra , cherish , clasp , cleave , clench , clinch , cling , clutch , confine , contain , cork up , cradle , detain , embrace , enclose , enjoy , fondle , freeze to lớn , grip , handle , huyệt on , have , hug , imprison , keep , keep close , keep out , lock up , maintain , not let go , nourish , occupy , own , palm , possess , press , put a lock on , restrain , retain , secure , seize , squeeze , stay put , stick , take , trammel , vise , wield , withhold , wring , assume , aver , bet bottom dollar , buy * , consider , credit , cross one’s heart , deem , entertain , esteem , feel , have hunch , have sneaking suspicion , judge , lap up , lắc money on , okay , presume , reckon , regard , sense , phối store by , swear by , swear up and down , take as gospel truth , take stock in , think , view , apply , be in effect , be in force , be the case , be valid , exist , have bearing , hold good , hold true , last , operate , persevere , persist , remain , remain true , resist , stand up , stay , stay staunch , wear , bear , bolster , brace , buttress , lock , prop , shore up , shoulder , sustain , underpin , uphold , accommodate , be equipped for , comprise , include , seat , assemble , Call , carry on , celebrate , convene , officiate , preside , run rẩy , solemnize , enfold , catch up , enthrall , fascinate , mesmerize , rivet , spellbind , transfix , hold back , keep back , reserve , boast , bit , brake , bridle , constrain , curb , hold down , hold in , inhibit , pull in , rein , opine , affirm , allege , argue , asseverate , avouch , avow , claim , contend , declare , say , state

Từ ngược nghĩa

verb
drop , let go , release , abandon , disbelieve , forsake , cease , desert , halt , quit , stop , cancel

Xem thêm: metropolitan city là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ