homeostasis là gì

Cân vì chưng nội sinh là đã đạt được được và giữ lại những yêu cầu của khung người ở một tình trạng thăng bằng chắc chắn. Thuật ngữ này thông thường được dùng nhằm chỉ khuynh phía giám sát và giữ lại tình trạng phía bên trong khung người như thân thuộc thiệt và tích điện ở tại mức chừng kha khá ổn định lăm le và liên tiếp.

Homeostasis refers vĩ đại the body’s need vĩ đại reach and maintain a certain state of equilibrium. The term is often used vĩ đại refer vĩ đại the body’s tendency vĩ đại monitor and maintain internal states such as temperature and energy levels at fairly constant and stable levels.

Bạn đang xem: homeostasis là gì

scale-clipart-homeostasis-751474-5427705.png
Nguồn: septfoil.com

Tìm hiểu kỹ rộng lớn về thăng bằng nội sinh. A Closer Look at Homeostasis

Thuật ngữ thăng bằng nội sinh phen trước tiên được ngôi nhà tư tưởng học tập Walter Cannon đưa ra nhập năm 1926. Thuật ngữ này dùng làm chỉ kỹ năng khung người thay đổi được rất nhiều quy trình tâm sinh lý không giống nhau nhằm mục đích lưu giữ tình trạng nội bên trên của khung người luôn luôn ổn định lăm le và thăng bằng. Những quy trình này ra mắt ngẫu nhiên tuy nhiên tớ không nhiều lúc nào thực sự ý thức được.

The term homeostasis was first coined by a psychologist named Walter Cannon in 1926. The term refers vĩ đại an organism’s ability vĩ đại regulate various physiological processes vĩ đại keep internal states steady and balanced. These processes take place mostly without our conscious awareness.

Hệ thống thay đổi phía bên trong khung người sở hữu kiểu mẫu gọi là vấn đề “định chuẩn” mang lại thật nhiều loại. Nó tương tự như máy điều tiết sức nóng chừng nhập ngôi nhà của chúng ta hoặc khối hệ thống máy rét nhập xe pháo xe hơi. Một Lúc tiếp tục đạt cho tới một cường độ chắc chắn nào là tê liệt, những khối hệ thống này tiếp tục thao tác sẽ giúp giữ lại tình trạng phía bên trong khung người ở những cường độ ổn định lăm le này.

Our internal regulatory systems have what is known as a mix point for a variety of things. This is much lượt thích the thermostat in your house or the A/C system in your siêu xe. Once mix at a certain point, these systems work vĩ đại keep the internal states at these levels.

Khi sức nóng chừng nhập nhà của bạn xuống quá thấp, lò sưởi sẽ tiến hành nhảy lên và sưởi rét tất cả, đem nó về sức nóng chừng trước tê liệt. Tương tự động vì vậy, nếu như sở hữu gì tê liệt rơi rụng thăng bằng nhập khung người, sẽ có được vô vàn những phản xạ tâm sinh lý sẽ tiến hành kích hoạt cho tới Lúc đem về điểm lăm le chuẩn chỉnh quay về.

When the temperature levels drop in your house, your furnace will turn on and warm things up vĩ đại the preset temperature. In the same way, if something is out of balance in your body toàn thân, a variety of physiological reactions will kick in until the mix point is once again reached.

Cân vì chưng nội sinh bao hàm 3 quánh điểm: Homeostasis involves three key features:

  1. Một điểm lăm le chuẩn chỉnh rõ rệt. A clear mix point
  2. Khả năng trị xuất hiện sự chệch phía ngoài điểm lăm le chuẩn chỉnh này. The ability vĩ đại detect deviations from this mix point
  3. Các phản xạ tâm sinh lý và hành động nhằm mục đích đem khung người quay về về điểm lăm le chuẩn chỉnh. Behavioral and physiological responses designed vĩ đại return the body toàn thân vĩ đại the mix point

Cơ thể của chúng ta sở hữu những điểm lăm le chuẩn chỉnh mang lại nhiều loại bao hàm thân thuộc sức nóng, trọng lượng, giấc mộng, cơn khát và cơn đói.

Your body toàn thân has mix points for a variety of things including temperature, weight, sleep, thirst, and hunger.

Một thuyết giáo cai trị về động lực của trái đất, được nghe biết với tên thường gọi là thuyết giáo rời động lực, nhận định rằng sự rơi rụng thăng bằng tâm sinh lý dẫn đến những yêu cầu. Nhu cầu phục sinh lại sự thăng bằng tạo ra động lực mang lại trái đất tiến hành những hành vi chung đem khung người quay về về tình trạng hoàn hảo.

One prominent theory of human motivation, known as drive reduction theory, suggests that homeostatic imbalances create needs. This need vĩ đại restore balance drives people vĩ đại perform actions that will return the body toàn thân vĩ đại its ideal state.

Cơ thể làm thế nào nhằm điều tiết thân thuộc nhiệt? How Does the Body Regulate Temperature?

Khi suy nghĩ cho tới thăng bằng tâm sinh lý, thân thuộc sức nóng có lẽ rằng là vấn đề trước tiên xuất hiện nay nhập đầu các bạn. Nó là một trong trong mỗi khối hệ thống thăng bằng tâm sinh lý cần thiết và thường thấy nhất. Tất cả những khung người loại vật, kể từ những loại thú rộng lớn cho tới vi trùng siêu nhỏ đều cần giữ lại một sức nóng chừng hoàn hảo nhằm sống sót. Yếu tố có gây nên tác động lên kỹ năng giữ lại thân thuộc sức nóng ổn định lăm le là cơ hội những khối hệ thống này được điều tiết giống như độ cao thấp của khung người.

When you think about homeostasis, temperature might come vĩ đại mind first. It is one of the most important and obvious homeostatic systems. All organisms, from large mammals vĩ đại tiny bacteria, must maintain an ideal temperature in order vĩ đại survive. Some factors that influence this ability vĩ đại maintain a stable body toàn thân temperature include how these systems are regulated as well as the overall size of the organism.

Một số loại, còn gọi group nội sức nóng (trước trên đây thường hay gọi là hằng nhiệt) hoặc “động vật tiết nóng”, đạt được tình trạng này trải qua những quy trình tâm sinh lý nội bên trên. Chim và những loại thú (bao bao gồm nguyên con người) là những loại nội sức nóng. Những loại loại vật không giống là group động vật hoang dã nước ngoài sức nóng (tức “động vật tiết lạnh”), bọn chúng phụ thuộc vào những mối cung cấp phía bên ngoài nhằm điều tiết thân thuộc sức nóng khung người. Bò sát và lưỡng thê đều nằm trong group nước ngoài sức nóng.

Xem thêm: put it down nghĩa là gì

Some creatures, known as endotherms or “warm-blooded” animals, accomplish this via internal physiological processes. Birds and mammals (including humans) are endotherms. Other creatures are ectotherms (aka “cold-blooded”) and rely on external sources vĩ đại regulate their body toàn thân temperature. Reptiles and amphibians are both ectotherms.

Tuy nhiên, cần cảnh báo rằng những thuật ngữ thông tục như nhiệt huyết hoặc tiết rét ko thực sự thể hiện nay những khung người này còn có sức nóng chừng tiết không giống nhau. Những thuật ngữ này đơn giản và giản dị chỉ thể hiện nay cơ hội những loại vật này giữ lại thân thuộc sức nóng thế nào tuy nhiên thôi.

Note, however, that the colloquial terms warm-blooded and cold-blooded tự not actually mean that these organisms have different blood temperatures. These terms simply refer vĩ đại how these creatures maintain their internal body toàn thân temperatures.

Cân vì chưng nội sinh cũng trở thành tác động vì chưng độ cao thấp khung người của loại vật, hoặc trình bày một cơ hội ví dụ rộng lớn, là tỷ trọng diện tích S và thể tích. Những loại loại vật sở hữu độ cao thấp khung người rộng lớn, group này cần tạo ra nhiều sức nóng rộng lớn. Những loại sở hữu độ cao thấp nhỏ, mặt mày không giống, lại không nhiều tạo ra sức nóng rộng lớn tuy nhiên lại sở hữu tỷ trọng diện tích/thể tích khung người cao hơn nữa. Chúng rơi rụng một lượng sức nóng nhiều hơn thế nữa lượng sức nóng bọn chúng tạo ra rời khỏi, vậy nên những khối hệ thống nhập khung người cần thao tác vất vả rộng lớn nhằm giữ lại thân thuộc sức nóng ổn định lăm le.

Homeostasis is also influenced by an organism’s size, or more specifically, the surface-to-volume ratio.  Larger creatures have a much greater body toàn thân volume, which causes them vĩ đại produce more body toàn thân heat. Smaller animals, on the other, produce less body toàn thân heat but also have a higher surface-to-volume ratio. They lose more body toàn thân heat than vãn they produce, ví their internal systems must work much harder vĩ đại maintain a steady body toàn thân temperature.

Những phản xạ tâm sinh lý và hành động. Behavioral and Physiological Responses

Như tiếp tục nhắc trước tê liệt, thăng bằng nội sinh tương quan cho tới cả những phản xạ tâm sinh lý và hành động. Về hành động, bạn cũng có thể mò mẫm ăn mặc quần áo rét nhằm khoác hoặc ra phía bên ngoài nóng ran nếu như thấy bản thân hiện nay đang bị rét. Khi các bạn chính thức cảm nhận thấy rét, bạn cũng có thể teo bản thân lại và lưu giữ cánh tay bản thân sát với thân thuộc bản thân rộng lớn để lưu lại sức nóng.

As mentioned earlier, homeostasis involves both physiological and behavioral responses. In terms of behavior, you might seek out warm clothes or a patch of sunlight if you start vĩ đại feel chilly. When you start vĩ đại feel chilled, you might also curl your body toàn thân inward and keep your arms tucked in close vĩ đại your body toàn thân vĩ đại keep in heat.

Vì là động vậy nội sức nóng nên trái đất cũng chiếm hữu nhiều khối hệ thống nội sinh chung điều tiết thân thuộc sức nóng. Như bạn cũng có thể tiếp tục biết, con cái người dân có nút thân thuộc sức nóng chuẩn chỉnh ở 98.6oF (tương đương 37oC). Khi khung người xuống bên dưới nút sức nóng chừng chuẩn chỉnh này, những mao gân máu nhập tiếp tục thu hẹp tối nhiều không còn nút hoàn toàn có thể nhằm ngăn thất bay sức nóng. Co người lại cũng chung khung người tạo ra nhiều sức nóng rộng lớn.

As endotherms, people also possess a number of internal systems that help regulate body toàn thân temperature. As you probably already know, humans have a body toàn thân temperature mix point of 98.6 degrees Fahrenheit. When your body toàn thân temperature dips below this point, it sets off a number of physiological reactions vĩ đại help restore balance. Blood vessels in the body’s extremities constrict in order vĩ đại prevent heat loss. Shivering also helps the body toàn thân produce more heat.

GettyImages-476857817-56a797c75f9b58b7d0ebf89f.jpg
Nguồn: septfoil.com

Cơ thể cũng có thể có phản xạ Lúc thân thuộc sức nóng vượt lên trước quá 98.6oF (tương đương 37oC). quý khách hàng tiếp tục lúc nào nhằm ý domain authority của chúng ta ửng đỏ chót lên Lúc người các bạn quá rét ko. Đây là khung người các bạn đang được nỗ lực đem chủ yếu nó quay trở lại tình trạng thăng bằng. Khi các bạn quá rét, những gân máu giãn nở nhằm mục đích lan nhiều sức nóng rộng lớn. Đổ các giọt mồ hôi là một trong cơ hội thông thường bắt gặp không giống nhằm rời thân thuộc sức nóng, này là nguyên nhân vì sao nhập những ngày oi bức, domain authority các bạn lại ửng đỏ chót và sụp đổ các giọt mồ hôi.

The body toàn thân also responds when temperatures go above 98.6 degrees. Have you ever noticed how your skin becomes flushed when you are very warm? This is your body toàn thân trying vĩ đại restore temperature balance. When you are too warm, your blood vessels dilate in order vĩ đại give off more body toàn thân heat. Perspiration is another common way vĩ đại reduce body toàn thân heat, which is why you often over up flushed and sweaty on a very hot day.

12.jpg
Nguồn: www.shutterstock.com

Nguồn. View Article Sources

Frebert, L.A. (2010). Discovering Biological Psychology. Belmont, CA: Wadsworth.

Xem thêm: stripper là gì

Homeostasis.  (2001). The Corsini Encyclopedia of Psychology and Behavioral Science, Volume 2, Craighead, W.E., & Nemeroff, C.B. (Eds.). New York: John Wiley & Sons.

Nguồn: https://www.verywellmind.com/what-is-homeostasis-2795237

Như Trang.