homogeneity là gì

/¸houmoudʒi´ni:iti/

Thông dụng

Cách viết lách không giống homogeneousness

Danh từ

Tính hệt nhau, tình đồng đều, tính thuần nhất

Chuyên ngành

Toán & tin

(thống kê ) tính thuần nhất
homogeneity of mix of averages
(thống kê ) tính thuần nhất của tụ họp những số trung bình
homogeneity of mix of variances
(thống kê ) tính thuần nhất của tập dượt phương sai
dimensional homogeneity
tính thuần nhất loại nguyên

Cơ - Điện tử

Tính hệt nhau, tính thuần nhất

Xây dựng

tính đồng thể

Điện lạnh

tính đồng chất
tính đồng tính

Kinh tế

độ đồng nhất
tính thuần nhất

Địa chất

tính đồng nhất

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

Bạn đang xem: homogeneity là gì

Xem thêm: adviser là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ