homonym là gì

Homonym là gì?

Định nghĩa

Thuật ngữ “Homonym” bắt mối cung cấp từ là một thuật ngữ nhập giờ đồng hồ Hy Lạp: ὁμώνυμος (homonymos), thuật ngữ này được ghép bởi  homos (ὁμός) đem nghĩa “giống nhau, tương tự” và onoma (ὄνομα) đem nghĩa “tên”.

Theo tự vị Oxford, “homonym” được khái niệm như sau: “a word that is spelt lượt thích another word (or pronounced lượt thích it) but that has a different meaning”. Nghĩa là những kể từ với cơ hội ghi chép hoặc cơ hội phân phát âm tương tự động nhau tuy nhiên lại khác lạ về mặt mày ý nghĩa sâu sắc.

Bạn đang xem: homonym là gì

Ví dụ: 

 • “can” /kæn/ Khi thực hiện modal verb (động kể từ khuyết thiếu) thì đem tức là “có thể”.

 • “Can” /kæn/ Khi thực hiện verb (động từ) thì đem tức là “đóng hộp” vật gì bại liệt.

Ngoài rời khỏi, Khi được khái niệm nghiêm ngặt rộng lớn, “homonyms” được hiểu là những kể từ không chỉ là như là hoặc là cơ hội phân phát âm hoặc là cơ hội ghi chép, tuy nhiên là những kể từ cần với nằm trong cả cơ hội ghi chép láo nháo cơ hội phân phát âm mặc dù đem nghĩa không giống nhau.

Trong Tiếng Việt, “homonym” rất có thể hiểu là “từ đồng âm” hoặc “từ nằm trong chữ” tùy theo thực trạng. Phần phân loại bên dưới tiếp tục lý giải ví dụ rộng lớn về yếu tố này.

Phân loại

Dựa theo dõi khái niệm bên trên, rất có thể phân loại “homonym” trở thành 2 loại là “homograph” và “homophone”.

phan-loai-homonymPhân loại homonym

“Homograph” (“homo-” đem nghĩa “giống” và “-graph” đem nghĩa “viết”): kể từ không giống nghĩa tuy nhiên với nằm trong cơ hội ghi chép, rất có thể với nằm trong cơ hội phân phát âm hoặc ko. Trong giờ đồng hồ Việt, một định nghĩa tương tự với “homograph” là “Từ nằm trong chữ”.

Ví dụ 1: “Bass” /bæs/ (danh từ; thương hiệu của một loại cá – cá Vược) và “Bass” /beis/ (danh từ; phần âm trầm nhất nhập một bạn dạng nhạc).

homograph“Bass” /bæs/ (danh từ; thương hiệu của một loại cá – cá Vược) và “Bass” /beis/ (danh từ; phần âm trầm nhất nhập một bạn dạng nhạc).

 • They caught bass in this river (Họ đang được câu được cá Vược ở dòng sông này).

 • He always sings bass. (Anh ấy luôn luôn hát quãng trầm).

Ví dụ 2: “Present” /ˈpreznt/ (danh từ; khoản quà) và “present” pri’zent/ (động từ; trình diễn, giới thiệu)

 • I gave her a present on her graduation ceremony (Tôi đang được tặng cô ấy một phần quà nhân ngày lễ đảm bảo chất lượng nghiệp của cô ý ấy).

 • My teammates have đồ sộ present the research đồ sộ the class in 15 minutes (Các chúng ta nằm trong group của tôi cần trình diễn về bài xích nghiên cứu và phân tích trong khoảng 15 phút).

“Homophone” (“homo-” đem nghĩa “giống” và “-phone” đem nghĩa “âm”): kể từ không giống nghĩa tuy nhiên với nằm trong cơ hội phân phát âm, rất có thể với nằm trong cơ hội ghi chép hoặc ko. Trong giờ đồng hồ Việt, một định nghĩa tương tự với “homophone” là “Từ đồng âm”.

Ví dụ 1: “Write” /raɪt/ (động từ; viết), “right’ /raɪt/ (tính từ; chính đắn) và ‘rite’ /raɪt/ (danh từ; nghi ngờ lễ, nghi ngờ thức).

 • The author continued đồ sộ write the unfinished book (Tác fake nối tiếp ghi chép nốt cuốn sách dang dở).

 • You were right đồ sộ stop lending him money, he spent too much but earned nothing (Bạn đang được đúng vào lúc ngừng việc cho tới anh tao vay mượn chi phí, anh tao đang được chi phí rất nhiều trong những lúc chẳng tìm kiếm được đồng nào).

 • We are welcomed with the rites of hospitality (Chúng tôi được đón nhận bởi vì nghi ngờ lễ đón khách).

Ví dụ 2: “flour” /ˈflaʊə(r)/ (danh từ; bột) và “flower” /ˈflaʊə(r)/ (danh từ; hoa). 

homophone“flour” /ˈflaʊə(r)/ (danh từ; bột) và “flower” /ˈflaʊə(r)/ (danh từ; hoa).

 • My mom buys some flour đồ sộ make cakes for bầm (Mẹ tôi mua sắm bột nhằm thực hiện bánh cho tới tôi).

 • Her husband gave her flowers on their wedding anniversary (Chồng cô ấy tặng cô ấy hoa vào trong ngày kỉ niệm ngày cưới của họ).

(Nguồn: https://www.twinkl.com.vn)

“Absolute homonyms”: những kể từ như là nhau cả về phong thái ghi chép láo nháo cơ hội phân phát âm tuy nhiên lại khác lạ nhập đường nét nghĩa. Trong giờ đồng hồ Anh với thật nhiều absolute homonyms, bao hàm nhiều kể từ rất là không xa lạ.

Bài ghi chép này tiếp tục triệu tập nhập việc reviews những cặp (nhóm) kể từ “absolute homonyms” tương tự phân tách những ví dụ sẽ giúp đỡ người hiểu phân biệt chúng

Absolute homonyms thông thường bắt gặp nhập giờ đồng hồ Anh và cơ hội phân biệt

Như đang được trình diễn ở chỗ phân loại, những homonyms được nhắc ở chỗ này là những kể từ tương đương nhập cả cơ hội phân phát âm láo nháo cơ hội ghi chép, chỉ mất ý nghĩa sâu sắc và cách sử dụng ví dụ là khác lạ. Dưới đó là phần phân tách về một vài ba cặp kể từ hoặc group kể từ homonyms thông thường bắt gặp nhập giờ đồng hồ Anh, kể từ bại liệt canh ty người học tập rất có thể phân biệt được những kể từ này.

“Bear” /beər/ (động từ; đồng ý, Chịu đựng) và “Bear” /beər/ (danh từ; con cái gấu)

vi-du-minh-hoa-homonymsVí dụ: I cannot bear seeing a real bear in the flesh, I may be out of my wits if that happens.

Dịch: Tôi ko thể Chịu đựng được việc nhận ra một con cái gấu bởi vì xương bởi vì thịt, tôi có lẽ rằng tiếp tục kinh hồn bị tiêu diệt khiếp nếu như việc bại liệt thực sự ra mắt.

Xem thêm: out là gì trong tiếng anh

 • Từ “bear” trước tiên là 1 trong những nước ngoài động kể từ (có tân ngữ hoặc động kể từ ở dạng Ving chuồn theo), đem tức là đồng ý hoặc Chịu đựng một cái gì bại liệt (thường là 1 trong những loại khó khăn chịu).

 • Từ “bear” loại nhị là 1 trong những danh kể từ điểm được ở dạng số không nhiều, dùng để làm biểu diễn mô tả gấu – một loại động vật hoang dã đồ sộ rộng lớn, với lông xù dày và nanh vuốt rộng lớn.

“Found” /fɑʊnd/ (dạng quá khứ của động kể từ “find” /faɪnd/; nhìn thấy, nhận ra) và “Found” /fɑʊnd/ (động từ; trở thành lập)

Ví dụ: I just found a suitable organization for bầm đồ sộ tự volunteer work, and I also want đồ sộ found my own charity fund one day.

Dịch: Tôi một vừa hai phải thám thính rời khỏi một đội nhóm chức tương thích cho tới bạn dạng thân thiết nhằm thực hiện việc làm tự nguyện, và tôi muốn làm xây dựng nên quỹ kể từ thiện của riêng rẽ bản thân vào trong 1 thời nay bại liệt.

 • Từ “found” trước tiên là dạng quá khứ của động kể từ “find”, đem tức là nhìn thấy hoặc xem sét ai/ vật gì bại liệt.

 • Từ “found” thứ hai là 1 trong những động kể từ ở dạng vẹn toàn thể, đem tức là xây dựng, xây lên hoặc tạo ra dựng lên một cái gì bại liệt (tổ chức,…)

“Lie” /laɪ/ (động từ; nằm) và “Lie” /laɪ/ (động từ; trình bày dối)

Ví dụ: My son lies in bed and lies đồ sộ bầm that he feels sick, but I know he just doesn’t want đồ sộ go đồ sộ school.

Dịch: Con trai tôi phía trên nệm và dối trá tôi rằng là nó chói, tuy nhiên tôi biết là nó chẳng qua loa không thích đến lớp.

 • Từ “lies“ trước tiên là nội động kể từ (không với tân ngữ chuồn kèm), được phân chia ở dạng số không nhiều của động kể từ vẹn toàn thể “lie“, đem tức là ở.

 • Từ “lies“ loại nhị là nội động kể từ (không với tân ngữ chuồn kèm), được phân chia ở dạng số không nhiều của động kể từ vẹn toàn thể “lie“, đem tức là dối trá (thường chuồn với giới kể từ “to” (lie đồ sộ somebody: dối trá ai) hoặc “about” (lie about something: dối trá về điều gì)

“Match” /mætʃ/ (động từ; hợp) và match /mætʃ/ (danh từ; trận đấu)

Ví dụ: Your trousers really match your shirt, and this outfit is absolutely perfect đồ sộ go cheering for the up-coming match.

Dịch: Chiếc quần của công ty thực sự phù hợp với cái áo đấy, và cỗ ăn mặc quần áo này thì rất rất tuyệt đối hoàn hảo nhằm chuồn động viên cho tới trận đấu sắp tới đây.

 • Từ “match” trước tiên nhập câu bên trên là 1 trong những nước ngoài động kể từ (có tân ngữ chuồn theo), tác dụng là nhằm biểu diễn mô tả một đối tượng người dùng phù phù hợp với một đối tượng người dùng không giống (về mặt mày sắc tố, dáng vẻ bên phía ngoài,…)

Ví dụ thêm: Do you think these two colours match? (Bạn với suy nghĩ 2 sắc tố này thích hợp nhau không?)

 • Từ “match” loại nhị nhập câu là 1 trong những danh kể từ điểm được ở dạng số không nhiều, dùng để làm biểu diễn mô tả một trận đấu (thể thao) hoặc một sự khiếu nại tuy nhiên ở bại liệt với 2 phía (2 người hoặc 2 đội) tuyên chiến đối đầu cùng nhau nhằm giành phần thắng.

 • Ngoài rời khỏi, Khi ở dạng danh kể từ, “match” còn mang trong mình 1 nghĩa không giống là “que diêm” (một thanh mộc miếng và ngắn ngủi, ở đầu được phủ một Hóa chất rất có thể cháy Khi cọ xát mạnh nhập mặt phẳng thô ráp)

Ví dụ: Do you know how đồ sộ light a match on fire? (Bạn với biết phương pháp để thực hiện một que diêm cháy không?)

“Rose” /rouz/ (danh từ; hoa hồng) và “Rose” /rouz/ (dạng quá khứ của động kể từ “rise” /raɪz/; nẩy lên, lên cao)

Ví dụ: This rose rose beautifully and strongly from soil.

Dịch: Bông hồng này đang được nẩy lên giàn giụa uy lực và đẹp tươi kể từ khu đất.

 • Từ “rose” trước tiên là danh kể từ điểm được dạng số không nhiều, là tên gọi của một loại hoa (hoa hồng) với mừi hương nhẹ nhõm ngọt, đẹp tươi và thân thiết có khá nhiều tua.

 • Từ “rose” thứ hai là dạng quá khứ của động kể từ “rise”, động kể từ này nhập câu ví dụ bên trên đem tức là nẩy (lên ngoài vật gì đó). 

Ngoài rời khỏi, động kể từ “rise” còn đem tức là tăng thêm (về mặt mày con số, giá chỉ cả) hoặc trở thành cao hơn nữa (về mặt mày địa điểm, kích thước). 

Ví dụ: The prices of gas and oil rose rapidly. (Giá xăng dầu đã tiếp tục tăng nhanh).

Khi người sử dụng với nghĩa bóng, “rise” còn đem tức là “nổi dậy” (thường chuồn với giới kể từ “against”). 

Ví dụ: For the past few months of 2020, people in the United States have rose up against racism through a political and social movement named “Black lives matter”. (Vài mon vừa mới đây của năm 2020, người dân Mỹ đang được đứ ng lên ngăn chặn nàn phân biệt chủng tộc bởi vì một trào lưu mang tính chất chủ yếu trị và xã hội có tên “Mạng sinh sống của những người domain authority đen sạm cũng xứng đáng giá”.)

Xem thêm: rhinoplasty là gì

Xem thêm: Ngoại động kể từ và nội động từ

Tổng kết

Tiếng Anh, tương tự động như nhiều ngữ điệu không giống bên trên toàn cầu – ví như giờ đồng hồ Việt, là 1 trong những ngữ điệu chứa chấp thật nhiều những homonyms (từ đồng âm, đồng mặt mày chữ) tuy nhiên lại sở hữu cơ hội dùng và ngữ nghĩa trọn vẹn không giống nhau. Như vậy tuy rằng rất dễ gây nên lầm lẫn cho tất cả những người học tập và đôi lúc khiến cho người học tập cảm nhận thấy trở ngại rộng lớn lúc học giờ đồng hồ Anh. Tuy nhiên nếu mà chú tâm thám thính hiểu, đối chiếu và phân biệt rõ ràng nghĩa của những kể từ này thì người học tập tiếp tục mày mò rời khỏi rất nhiều cách thức người sử dụng kể từ hoặc và hữu ích, canh ty giờ đồng hồ Anh trở thành thú vị rộng lớn và việc học tập kể từ mới mẻ cũng hiệu suất cao rộng lớn.

Bùi Thị Mỹ Hằng