host country là gì

Nước gia chủ là một trong vương quốc đứng đi ra nhằm căn nhà trì, tổ chức triển khai, bố trí một sự khiếu nại quan trọng.

Bạn đang xem: host country là gì

1.

Nước gia chủ nên với cùng 1 hội đồng giám khảo học tập thuật nhằm sẵn sàng và cho tới điểm những kỳ đua.

The host country should have an academical jury which should prepare and give marks vĩ đại the exams.

Xem thêm: bacterium là gì

2.

Xem thêm: hunter là gì

Euro 2012 được tổ chức triển khai bên trên tám vị trí, tứ vị trí ở từng nước gia chủ.

Euro 2012 was played at eight venues, four in each host country.

Cùng thám thính hiểu những cách sử dụng của kể từ "host (n)" nhé! 1. Các tính kể từ thường cút cùng theo với kể từ này là: duyên dáng vẻ (charming), khoáng đạt (generous), đằm thắm thiện (genial), thiện chí (welcoming), ... Example: George was a charming host. (George là một trong người dẫn công tác tràn duyên dáng). 2. Các danh từ thông thường cút cùng theo với kể từ này, ngoài kể từ country là: câu lạc cỗ (club), xã hội (community), mái ấm gia đình (family), ... Example: The host club is vĩ đại be congratulated on its organization of the tournament. (Câu lạc cỗ gia chủ sẽ tiến hành chúc mừng vì như thế vẫn tổ chức triển khai giải đấu.) 3. Bên cạnh đó, tao còn thấy cụm kể từ sau hoặc bắt gặp với kể từ này: be/play host vĩ đại something - là điểm sinh sinh sống của một loại thực vật, động vật hoang dã hoặc điểm hoàn toàn có thể nhìn thấy 1 điểm sáng rõ ràng. Example: nước Australia is host vĩ đại some of the world's most dangerous animals. (Úc là điểm sinh sinh sống của một vài loại động vật hoang dã nguy hại nhất trái đất.)